Palveluehdot
Tämä käännös on vain tiedonantotarkoituksiin, eikä se ole laillisesti sitova asiakirja. Lue alkuperäiset englanninkieliset sopimusehdot.
  • Shutterstock, Inc. – ja yhteyden niin vaatiessa, sen kumppanit (”Shutterstock”) – toimii arkistomedian globaaleilla markkinoilla. Shutterstockin asiakkaat maksavat maksuja lisensoidakseen sisältöä Shutterstock-verkkosivuilta (yhdessä ”Shutterstock-verkkosivut”).
  • Seuraavat palveluehdot (TOS) ovat laillisesti sitova, ei-yksinoikeudellinen sopimus sinun ja Shutterstockin välillä. Lue palveluehdot huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen täysin. Palveluehdot kuvaavat ja hallinnoivat oikeudellista suhdettasi Shutterstockin kanssa, oikeuksia, jotka myönnät Shutterstockille mihin tahansa valokuviin, kuviin, vektorikuviin, liikkuviin kuviin, animaatioihin, filmeihin, videoihin, audiovisuaalisiin töihin tai muihin töihin ja niihin liittyviin avainsanoihin, metadataan ja/tai otsikoihin, joita olet lähettänyt Shutterstockille (yhdessä “sisältö”), sekä sitä, miten Shutterstock saattaa käyttää sisältöä.
  • Palveluehdot sisältävät myös sitovan välimiesmenettelysopimuksen, joka edellyttää, että sen kattamat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä tuomioistuimessa tehtävän oikeudenkäynnin tai valamiehistöoikeudenkäynnin sijaan.

 1. Yhteenveto
  1. Lähettäessäsi sisältöä Shutterstockille myönnät Shutterstockille maailmanlaajuisen, alilisensoitavan, ei-yksinoikeudellisen oikeuden ja lisenssin luetteloida, analysoida, luokitella, jäljentää arkistoon, luoda sisällyttäviä johdannaisteoksia, esittää julkisesti, myydä, mainostaa ja markkinoida kaikkea lähettämääsi ja Shutterstockin hyväksymää sisältöä mihin tahansa kohtuulliseen liiketoimintatarkoitukseen, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta sisältösi jakelu Shutterstockin asiakkaille, Shutterstockin alustan ja palveluiden suorituskyvyn ja toiminnan optimointi sekä uusien ominaisuuksien ja tuotteiden kehittäminen. Annat Shutterstockille myös luvan lisätä, muokata tai poistaa tietoja, jotka liittyvät sisältöösi, jotta se voi hallita ja lisensoida tällaista sisältöä.
  2. Myönnät Shutterstockille maailmanlaajuisen, ei-yksinoikeudellisen oikeuden käyttää nimeäsi, näyttönimeäsi ja sisältöäsi Shutterstockin markkinointi- ja kampanjatoimien yhteydessä ilman, että saat tästä maksua. Shutterstock voi yksinomaisella harkinnallaan pidättyä kaikesta tai mistä tahansa edellä mainitusta, eikä se ole vastuussa sinulle.
  3. Shutterstockilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, lisensoida kaikki sisältö minkä tahansa Shutterstockin brändin ja alustan kautta asiakkailleen käytettäväksi ikuisesti sellaisten lisenssisopimusten mukaisesti, joihin Shutterstock on ryhtynyt, mukaan lukien Shutterstock, Inc., tähän rajoittumatta. Lisenssisopimusten palveluehdot (yhdessä “lisenssit”).

 2. Sisällön omistajuus
  • Tekijänoikeuden omistaja säilyttää kaiken sisällön tekijänoikeudet, eikä mitään palveluehdoissa tule tulkita tekijänoikeuden siirroksi Shutterstockille Shutterstockille ja Shutterstockin alilisenssinhaltijoille myönnettyjen lisenssien alaisesti. Lähettämällä sisältöä Shutterstockille luovut kuitenkin nimenomaisesti kaikista sellaisista taloudellisista ja moraalisista oikeuksista, jotka sinulla muutoin olisi New Yorkin osavaltion lakien tai Yhdysvaltojen Copyright Act -tekijänoikeuslain tai minkä tahansa muun lainkäyttöalueen samankaltaisten lakien nojalla, jotta asiakkaat voivat käyttää sisältöäsi Shutterstockin myöntämien lisenssien mukaisesti.

 3. Kuvankäyttöluvat
  1. Suostut tarjoamaan kelvollisia ja oikeita kuvankäyttölupia malleilta kaikkeen sisältöön, jota lähetät Shutterstockiin ja joka Shutterstockin arvion mukaan sisältää tunnistettavissa olevat kasvot, tunnistettavissa olevan ihmishahmon tai muun tunnistettavan ominaisuuden, kuten äänen, olemuksen tai vastaavan. Suostut myös tarjoamaan kelvollisia ja oikeita kuvankäyttölupia omaisuuden omistajalta Shutterstockille kaikkeen sisältöön, johon tällaisia kuvankäyttölupia tarvitaan ja jonka kuvankäyttölupatarpeen Shutterstock päättää yksinomaisella harkinnallaan. Kaikki kuvankäyttöluvat on toimitettava Shutterstockille sähköisesti sisällön mukana. Shutterstock voi yksinomaisella harkinnallaan hyväksyä “vain toimitukselliseen käyttöön” sellaisen sisällön, joka kuvaa tunnistettavissa olevaa henkilöä ja/tai edellyttää kuvankäyttölupaa omaisuuden omistajalta, mutta jossa ei ole kuvankäyttölupaa.
  2. Hyväksyt sen, että olet yksin vastuussa kaikkien alkuperäisten kuvankäyttölupien säilyttämisestä ja ajankohtaisten ja täydellisten kuvankäyttöluparekisterien ylläpitämisestä.
  3. Väärennettyjen, epätarkkojen tai muutoin viallisten kuvankäyttölupien lähettäminen rikkoo palveluehtoja olennaisella tavalla. Lähettämäsi kuvankäyttöluvat eivät saa sisältää ehtoja, jotka ovat ristiriidassa palveluehtojen kanssa tai sisältävät rajoituksia, jotka eivät sisälly Shutterstockin kuvankäyttölupiin, jotka sijaitsevat Shutterstockin Oikeudellisessa keskuksessa.
  4. Hyväksyt sen, että Shutterstock saattaa toimittaa kuvankäyttölupien kopioita asiakkaille tarvittaessa vastatakseen mahdollisiin tai tosiasiallisiin oikeustoimiin, noudattaakseen sovellettavia lakeja, säännöksiä ja/tai liiton raportointivaatimuksia tai muusta syystä, jonka Shutterstock katsoo yksinomaisella harkinnallaan kohtuulliseksi.
  5. Hyväksyt, että kaikki sisältö, jonka olet lähettänyt “vain toimitukselliseen käyttöön”, kuvaa tarkasti kohdetta ja sisältää tarkat otsikot ja avainsanat. Ymmärrät ja hyväksyt myös sen, että “vain toimitukselliseen käyttöön” tarkoitettu sisältö saattaa edellyttää kolmannen osapuolen viranomaisen vahvistuksen, jonka mukaan sisällöntuottajalle myönnetään oikeus tällaisen sisällön tallentamiseen (“valtuutus”). Tarjoat Shutterstockille pyynnöstä todisteen tällaisesta valtuutuksesta.
  6. Hyväksyt, että Shutterstock saattaa sallia “vain toimitukselliseen käyttöön” merkityn sisällön käytön ei-toimituksellisella tavalla Shutterstockin yksinomaisella harkinnalla (Shutterstock saattaa esimerkiksi antaa asiakkaan käyttää “vain toimitukselliseen käyttöön” osoitettua sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin, kun asiakas hankkii tarvittavat oikeudet ja luvat tällaista käyttöä varten).

 4. Tilit
  1. Sitoudut tarjoamaan todenmukaiset ja täydet tiedot Shutterstock-sisällöntuottajatililläsi ja sisällössäsi, mukaan lukien muun muassa tiedot päivämäärästä, sijainnista ja sisällön luomiseen käytetystä laitteistosta.
  2. Avaamalla Shutterstock-tilin ilmaiset hyväksyväsi Shutterstockin tietosuojakäytännön, joka on sisällytetty tähän viitteeksi ja joka ohjaa sitä, miten Shutterstock kerää, käsittelee, säilyttää ja siirtää lähettämääsi sisältöä ja tietoja, mukaan lukien tietoja, jotka liittyvät sinuun, tiliisi, sisältöösi tai muihin tietoihin, jotka liittyvät edellä mainittuihin (“henkilötiedot”). Hyväksyt sen, että henkilötietojasi saatetaan kerätä, käsitellä, säilyttää ja siirtää lainkäyttöalueille, jotka poikkeavat omasta lainkäyttöalueestasi.
  3. Shutterstockilla on oikeus kieltäytyä perustamasta tiliä tai sulkea olemassa oleva tili petoksen, immateriaaliomaisuusrikkomuksen, kolmannen osapuolen oikeuksien (ml. yksityis- ja julkisoikeudet) rikkomisen, keinotekoisesti kasvatettujen latausten, säädyttömän, väkivaltaisen tai herjaavaksi katsotun materiaalin lataamisen, Shutterstockin ohjeiden (kuten niitä ajoittain muutetaan) noudattamatta jättämisen, tämän tai minkä tahansa muun Shutterstockin kanssa solmimasi sopimuksen ehtojen rikkomisen vuoksi tai käytännöllisyyssyistä.
  4. Shutterstock lopettaa tilisi enintään 90 päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kirjallisen pyyntösi. Selvyyden vuoksi ennen kuin Shutterstock saattaa tilisi lopettamisen voimaan, sisältösi säilyy saatavilla Shutterstockin asiakkaiden lisensoitavaksi. Edellä mainitusta huolimatta tilanteessa, jossa Shutterstock muokkaa palveluehtoja olennaisesti, eikä ilmoita siitä sinulle etukäteen, voit päättää tilisi 30 päivän kuluessa siitä, kun tällaiset muokkaukset ovat tulleet voimaan.
  5. Jos jokin sisällön kohde poistetaan Shutterstockista, Shutterstock voi sen jälkeen kohtuullisessa ajassa muuttaa kyseistä sisältöä koskevia olemassa olevia lisenssejä, esimerkiksi tukeakseen asiakkaita, jotka ovat aiemmin aktivoineet vapaakuvalisenssin.
  6. Jos tilisi lopetetaan jostain syystä, sinun on hankittava Shutterstockilta kirjallinen valtuutus ennen toisen tilin perustamista. Sinulla voi olla vain yksi aktiivinen sisällöntuottajatili kerrallaan ilman Shutterstockin kirjallista suostumusta kuhunkin lisätiliin.
  7. Et saa lähettää identtistä sisältöä useammalle kuin yhdelle tilille ilman Shutterstockin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

 5. Sisältö
  1. Shutterstockilla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä tai poistaa sisältöä Shutterstockin verkkosivuilta mistä tahansa syystä. Shutterstock poistaa sisältöä, jos Shutterstock uskoo, että tällainen sisältö saattaa (Shutterstockin yksinomaisella harkinnalla) altistaa Shutterstockin tai sen virkailijat, johtajat tai työntekijät oikeustoimien kohteeksi tai jos sisältö loukkaa palveluehtoja. Edellä mainitusta huolimatta ja Shutterstockin harkintavallalla poistamasi sisältö tai sisältö, josta olet jostain syystä jättäytynyt pois, saattaa olla saatavilla lisensoitavaksi asiakkaille, jotka ovat aikaisemmin ladanneet vapaakuvaversiot poistetusta sisällöstä.
  2. Shutterstock pyrkii kohtuullisissa määrin vaikuttamaan siihen, että sisältö, joka on poistettu tai jätetty pois Shutterstockin verkkosivuilta, poistetaan Shutterstockin kumppaneiden verkkosivuilta (mukaan lukien saman tuotemerkin sivustot) 90 päivän kuluessa siitä, kun sisältö on poistettu Shutterstockin verkkosivuilta.
  3. Shutterstockin myöntämät lisenssit sisältöön, joka myöhemmin poistetaan Shutterstockin verkkosivuilta, pysyvät täysin voimassa ja toteuttavina ikuisesti.
  4. Shutterstock ei tietoisesti lisensoi sisältöä, johon on kuvankäyttölupa mallilta, käytettäväksi yhteyksissä, jotka ovat pornografisia, halventavia tai harhaanjohtavia tai tavalla, jonka voidaan katsoa olevan luonteeltaan herjaavaa, säädytöntä tai laitonta.
  5. Shutterstock saattaa mainostaa ja/tai markkinoida sisältöäsi sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookissa, Instagramissa, Tumblrissa, Twitterissä ja vastaavilla sivustoilla ja näihin liittyvissä sovelluksissa.

 6. Sisällönlähetyksen ohjeet
 7. Foorumin ohjeet
 8. Hyvitys
  1. Shutterstock maksaa sinulle tekijänoikeuspalkkion jokaisesta yksittäisestä sisällön latauksesta, josta Shutterstock saa maksun. Tämän hetkiset tekijänoikeuspalkkiohinnat on asetettu Ansaintakaaviossa, joka on sisällytetty tähän viitteeksi. Jos asiakas lataa saman sisältökohteen useammin kuin kerran, saat maksun vain kerran. Huomaa, että Shutterstock-sisällöntuottajatililläsi näkyvissä asiakaslatauksissa saattaa olla raportointiviivettä.
  2. Edellisen kuukauden latausten tekijänoikeuspalkkiomaksut ja niihin liittyvät tiliotteet myönnetään kuukausittain kuukauden 15. päivä tai sen paikkeilla. Maksut ovat automaattisia, eikä niitä tarvitse pyytää.
  3. Käytössä on seuraava vähimmäismaksuraja tilikautta kohti: kolmekymmentäviisi Yhdysvaltain dollaria (35,00 USD) (”vähimmäismaksuraja”). Jos et ole saavuttanut vähimmäismaksurajaa tilikauden aikana tai toimittanut Shutterstockille kelvollista sähköistä maksutiliä, maksusi siirretään seuraavalle tilikaudelle. Jos suljet tilisi ennen rojaltitilille kertyviä soveltuvan vähimmäismaksurajan täyttäviä ansioita, luovut tällaisista rojalteista. Selvyyden vuoksi todetaan, että sinulla ei ole oikeutta kertyneisiin ansioihin sisällöntuottajatilisi käytöstä poistamisen jälkeen tai siihen asti, että soveltuva vähimmäismaksurajan kynnysarvo on saavutettu.
  4. Jos tilisi suljetaan palveluehtojen materiaalisten ehtojen rikkomuksen vuoksi, muiden lainsäädännöllisten tai kohtuullisten oikeuksiensa lisäksi Shutterstockilla on oikeus pitää kaikki tekijänoikeuspalkkiot ja/tai muut sinulle muutoin maksettavat maksut sopimussakkona.
  5. Et saa käyttää Shutterstock-palvelua keinona siirtää sisältöäsi yhdelle asiakkaalle tai pienelle määrälle asiakkaita, etkä saa ladata omaa sisältöäsi. Tällainen toiminta katsotaan palveluehtojen materiaaliseksi rikkomiseksi. Jos teet tällaisia toimia, Shutterstock saattaa käyttää kaikkia sopimuksen mukaisia ehtojaan, mukaan lukien sulkea tilisi ja/tai pidättää kaikki kerääntyneet, maksamattomat tekijänoikeuspalkkiot, näihin rajoittumatta.
  6. Shutterstock saattaa kompensoida sinulle Shutterstockin myöntämien hyvitysmaksujen yhteydessä maksettuja tekijänoikeuspalkkioita vähentämällä vastaavasti tilillesi myönnettyjä tekijänoikeusmaksuja. Luottokortin takaisinveloituksia käsitellään samalla tavalla kuin hyvitettyjä tilauksia.
  7. Jos Shutterstock maksaa tekijänoikeusmaksuja tai muita maksuja sinulle jostain syystä liikaa, Shutterstockilla on oikeus vähentää tällaisen liikamaksun määrä kerääntyneistä tekijänoikeusmaksuistasi tai vaatia välitöntä tällaisten tekijänoikeus- tai muiden palkkioiden liikamaksun maksamista takaisin.
  8. Prosenttiosuuteen myyntihinnasta perustuvat rojaltimaksut perustuvat myyntihintaan, jonka Shutterstock on todellisuudessa saanut ja laskenut tehtyään kaikki tarpeelliset vähennykset mahdollisista hyvitysmaksuista, peruutuksista, aiemmista liikamaksuista ja mahdollisista veroista, tuontitulleista, tullimaksuista, valuutanvaihtokustannuksista tai muista samankaltaisista maksuista, joita Shutterstockin vastaanottamiin maksuihin kohdistuu. Jos jokin laki, valtionjohdon päätös tai muu rajoitus vaikuttaa niiden maksujen määrään, joita Shutterstockin lisenssinhaltija voi lähettää Shutterstockille, Shutterstock voi vähentää sisällöntuottajan rojalteista summan, joka vastaa tällaisen lisenssinhaltijan Shutterstockille lähettämästä maksusta tehdystä vähennyksestä.
  9. Jos vastaanotat maksusi verkkomaksupalvelun (esim. PayPal, Payoneer tai Skrill) kautta, et saa jakaa verkkomaksupalvelutiliäsi toisen Shutterstock-sisällöntuottajan kanssa. Shutterstockin velvollisuus maksaa sinulle näiden ehtojen mukaisesti täytetään maksamalla maksut osoittamaasi verkkomaksupalveluun.
  10. Selvyyden vuoksi todetaan, että silloin ja niissä tilanteissa kuin on asianmukaista, Shutterstock voi siirtää näiden ehtojen mukaisia sisällöntuottajan rojalteja koskevat oikeutensa ja velvollisuutensa liittyville globaaleille oikeussubjekteille, ja vahvistetaan, että mikään kyseinen siirto ei heikennä sisällöntuottajan kyseisiä rojalteja koskevia oikeuksia.

 9. Suositusohjelmat
  1. Jos suosittelet toisia sisällöntuottajia Shutterstockille ja sisällöntuottaja tunnustaa sinut Shutterstockin suositusohjelman mukaiseksi suosittelevaksi osapuoleksi Shutterstockille, sinulle maksetaan tekijänoikeuspalkkio ansaintakaavion mukaisesti. Kaikki suosittelijatekijänoikeuspalkkiot, jotka saat tilillesi tilauksesta, joka hyvitetään tai palautetaan myöhemmin Shutterstockille, katsotaan sinulle maksetuiksi ylimääräisiksi palkkioiksi. Shutterstock pidättää oikeuden pidättää sinulle Shutterstock-suositusohjelman mukaan tulevia maksuja enintään 90 päivän ajan siitä päivästä, kun suositeltu sisällöntuottaja perustaa Shutterstock-tilinsä.
  2. Jos ohjaat uuden asiakkaan Shutterstockille ja kyseinen asiakas tekee ensimmäisen yhden käyttäjän, itsepalvelukuvan ja videomateriaalikuvatilauksen tai pakettituotteen oston, Shutterstock maksaa rojaltitilillesi ansaintakaavion mukaisen summan. Et saa rojalteja suosittelemasi asiakkaan tekemistä tilauksen uudistuksista tai seuraavista ostoksista. Kaikki suosittelijarojaltit, jotka saat tilillesi tilauksesta, joka hyvitetään tai palautetaan myöhemmin Shutterstockille, katsotaan sinulle maksetuiksi ylimääräisiksi palkkioiksi. Shutterstock pidättää oikeuden pidättää sinulle Shutterstock-suositusohjelman mukaan tulevia maksuja enintään 90 päivän ajan asiakkaan ensimmäisestä suositusohjelman mukaisesta ostoksesta.

 10. Verot
  1. Jos olet IRS:n määrittelemän termin mukaan “US Person” (Yhdysvaltain kansalainen), sinun on lähetettävä Shutterstockille ajantasainen, täytetty ja allekirjoitettu IRS-lomake W-9, jotta Shutterstock voi suorittaa sinulle maksuja. W-9-lomaketta käytetään väärästä valasta annetun rangaistuksen uhalla sen varmistamiseen, että verotunnisteesi on oikea eikä sinuun kohdistu ennakonpidätyksiä (backup withholding taxes).
  2. Jos olet IRS:n määrittelemän termin mukaan “Foreign Person” (vierasmaalainen henkilö), sinun on lähetettävä Shutterstockille ajantasainen, allekirjoitettu, täytetty ja asianmukainen IRS-lomake W-8, jotta Shutterstock voi suorittaa sinulle maksuja. Vierasmaalaisiin henkilöihin voi kohdistua Yhdysvaltain tuloveroja tuloista, joita he saavat yhdysvaltalaisista lähteistä, ja Shutterstock voi olla velvollinen pidättämään niistä asianmukaisia veroja, mutta saatat olla oikeutettu vaatimaan alennettua hintaa tai poikkeusta pidättämisestä sellaisen toisen valtion asukkaana, jonka kanssa Yhdysvalloilla on tuloverosopimus.
  3. Jos edellä kohdassa ”a” tai ”b” määritetty asemasi tai soveltuvin osin jokin W-8- tai W-9-lomakkeissa antamasi tieto muuttuu, olet velvollinen ilmoittamaan asiasta heti Shutterstockille. Kelvollisen ilmoituksen saamiseen asti käytämme edelleen tiedostoissamme olevia tietoja, jotka määrittävät verotuksellisen asemasi ja Yhdysvaltain ennakonpidätyksen sovellettavuuden.
  4. Saat lisätietoja Verokeskuksesta.

 11. Shutterstockin tavaramerkit
  1. Näiden palveluehtojen tarkoituksia varten termi “tavaramerkit” tarkoittaa kaikkia Shutterstockin käyttämiä tapaoikeudellisia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, logoja, palvelumerkkejä, kauppanimiä, Internet-tunnusten nimiä tai muita alkuperän osoituksia nyt tai tulevaisuudessa.
  2. Mikään näiden ehtojen kohta ei myönnä sinulle oikeutta käyttää Shutterstockin tavaramerkkejä, eikä mitään kohtaa tule tulkita niin.
  3. Hyväksyt, että et käytä Shutterstockin tavaramerkkejä tavalla, joka voisi tahrata, halventaa tai vaikuttaa haitallisesti tällaisiin tavaramerkkeihin tai Shutterstockiin. Et myöskään kiistä tai muuten haasta (esim. oikeustoimella tai muutoin) tai avusta tai kannusta muita henkilöitä tai entiteettejä kiistämään tai haastamaan Shutterstockin tavaramerkkien voimassaoloa tai Shutterstockin vaatimia tavaramerkkioikeuksia.
  4. Hyväksyt, että et käytä mitään Shutterstockin tavaramerkkejä tai mitään sen muunnelmaa, mukaan lukien väärinkirjoitukset) verkkotunnuksen nimenä tai osana verkkotunnuksen nimeä riippumatta ylätason verkkotunnuksesta, osana blogin nimeä tai sosiaalisen median käyttäjänimenä tai kanavana, tai metatunnisteena, avainsanana, tai minkään muun tyyppisenä ohjelmistokoodina tai -datana.
  5. Et saa milloinkaan ottaa omaksi tai käyttää ilman Shutterstockin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta sanaa tai merkkiä, joka on samankaltainen tai todennäköisesti sekoitettavissa Shutterstockin tavaramerkkeihin.
  6. Shutterstock-verkkosivustojen ulkonäkö ja tuntuma, mukaan lukien kaikki sivujen ylätunnisteet, mukautetut grafiikat, painikekuvakkeet ja kirjoitukset, ovat Shutterstockin mallisuojia ja/tai tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä, eikä niitä saa kopioida, jäljentää tai käyttää, kokonaan tai osittain, ilman Shutterstockin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
  7. Et saa kehystää tai linkittää Shutterstock-verkkosivuille tai muuhun kuin itse omistamaasi sisältöön ilman Shutterstockin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
  8. Shutterstock pidättää kaikki Shutterstockin tavaramerkkien oikeudet, joita sinulle ei tämän sopimuksen mukaan myönnetä.

 12. Tekijänoikeusrikkomuskanteet
  1. Annat Shutterstockille oikeuden ja valtuuden ryhtyä Shutterstockin kaupallisesti kohtuullisiksi katsomiin toimiin suojatakseen Shutterstockin oikeuksia sisältöön.
  2. Jos uskot, että Shutterstockin lisenssiä sisältöösi on väärinkäytetty, älä ryhdy toimiin Shutterstockin lisenssinhaltijaa vastaan ilmoittamatta väärinkäytöstä Shutterstockille ja saamatta Shutterstockin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tällaisiin toimiin.
  3. Jos haluaisit lähettää ilmoituksen oletetusta Shutterstockin verkkosivustossa olevaan sisältöön kohdistuvasta rikkomuksesta, lähetä meille DMCA-käytäntömme mukainen DMCA-rikkomusilmoitus.
  4. Vaikka Shutterstock tekee kaupallisesti kohtuulliset toimet varmistaakseen, että asiakkaat tai muut osapuolet eivät riko sen sisällöntuottajien oikeuksia, Shutterstockilla ei ole velvollisuutta ryhtyä syytetoimiin ketään väitettyä sisältöoikeuksiesi rikkojaa kohtaan.
  5. Siinä tapauksessa, että Shutterstock vastaanottaa valituksen sisällöstäsi, Shutterstock voi keskeyttää pääsyn tällaiseen sisältöön ja irtisanoa tilisi DMCA-käytäntömme mukaisesti.
  6. Jos tietoisesti tai toistuvasti lähetät valheellisia tekijänoikeusrikkomuskanteita ja rikkomusilmoituksia Shutterstockille, Shutterstock pidättää oikeuden poistaa tilisi käytöstä tai poistaa kokonaan ilmoittamatta siitä sinulle etukäteen.

 13. Vakuutukset ja takuut
   • Esität ja vakuutat, että
  1. sinulla on täysi oikeus ja valtuus solmia tämä sopimus ja täyttää kaikki sen mukaiset vaatimukset
  2. sinulla ei ole lakiin liittyvää kelvottomuutta johonkin toimeen tai sopimuksellista rajoitetta, joka estäisi sinua solmimasta tätä sopimusta
  3. olet vähintään 18-vuotias
  4. omistat ja/tai hallinnoit kaikkea sisältöä ja sen osia, rasitteettomia ja alkuperäisiä töitä, ja voit suojata työt tekijänoikeudella kaikissa maissa, joissa tekijänoikeus tai vastaava suojaus on saatavilla
  5. jos sisältö sisältää äänitteitä, musiikkia ja/tai lyriikoita ja omistat tai olet hankkinut kaikki oikeudet tällaisiin äänitteisiin, musiikkiin ja/tai lyriikoihin tällaisten äänitteiden, musiikin ja/tai lyriikoiden tekijänoikeuden haltijalta.
  6. jos sisältö koostuu kokonaisuudessaan tai osittain suunnitteluelementeistä, fonteista, ClipArtista, kuvahahmoista, vektorikuvista, sivellintyökaluista tai vastaavista, jotka sisältyvät suunnitteluohjelmiin (esim. Photoshop, Daz, Illustrator), loppukäyttäjän lisenssisopimus, palveluehdot tai vastaava omistamasi lisenssi antaa sinulle oikeuden sisällyttää tällaisia elementtejä luomaasi sisältöön ja lisensoida tällaisen sisällön Shutterstockille tässä määriteltyihin tarkoituksiin.
  7. sisältö ei ole säädytöntä tai herjaavaa, ei riko sovellettavia lakeja ja/tai säädöksiä eikä riko minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia mukaan lukien rajoituksetta tavaramerkkioikeudet sekä yksityis- ja julkisoikeudet.
  8. sinulla on kelvolliset valtakirjat jokaiseen sisältöön, joka on osoitettu vain toimitukselliseen käyttöön ja joihin valtakirjoja saatetaan tarvita.
  9. meneillään ei ole oikeusprosessia tai muuta oikeudellista tai hallinnollista menettelyä odottamassa tai näiden uhkaa, jotka saattavat vaikuttaa sisältöön suoraan tai välillisesti tai jotka saattavat vaikuttaa sinulle tässä myönnettyihin oikeuksiin ja
  10. et välitä ei-toivottuja sähköposteja tai ryhdy lähettämään roskaposteja markkinoidaksesi suhdettasi Shutterstockiin tai sisältösi myynnin edistämiseksi, etkä valheellisesti markkinoi tai muutoin tee harhaanjohtavasti julkiseksi suhdettasi Shutterstockiin siten, että se valheellisesti luonnehtisi tai viittaisi sponsorisuhteeseen, hyväksyntään, työsuhteeseen tai mihin tahansa muuhun sitoutumiseen, joka ylittää sinun ja Shutterstockin välisen suhteen todellisen laajuuden, etkä käytä Shutterstockin tavaramerkkejä hakukonemainostuksessa ja/tai -markkinoinnissa.

   Tiedostat, että tällainen mainostus ja/tai markkinointi saattaa loukata Shutterstockin ja/tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Muiden palveluehtojen mukaisten oikeuksiensa ja/tai oikeusturvakeinojensa lisäksi Shutterstockilla ei ole velvollisuutta maksaa sinulle suositusmaksuja tai muita korvauksia, jos rikot tämän alaluvun ehtoja.

  • Shutterstock esittää ja vakuuttaa, että
  1. sillä on valta ja valtuus ryhtyä tähän sopimukseen ja täyttää kaikki ehtojen mukaiset vaatimuksensa ja
  2. jos Shutterstock havaitsee, että mikä tahansa vaade on epäjohdonmukainen antamiesi takuiden tai lausuntojen kanssa, se voi lähettää sinulle kirjallisen ilmoituksen tällaisesta vaateesta käyttämällä Shutterstockille antamaasi sähköpostiosoitetta ja määritellä vaateen yksityiskohdat, kuten ne ovat Shutterstockin tiedossa sillä hetkellä.

   1. Tällaisen vaateen päätöstä odottaessa Shutterstock voi pidättäytyä maksamasta sinulle rojalteja ja/tai muita korvauksia, joihin olisit näiden ehtojen nojalla oikeutettu, siinä määrin kuin tällaiset summat liittyvät kohtuullisesti vaateen Shutterstockin mukaan määrittämään todennäköiseen arvoon.

   2. Teet yhteistyötä Shutterstockin kanssa vastataksesi tällaisiin vaateisiin. Voit osallistua vaateeseen vastaamiseen valitsemasi asianajajan avulla omalla kustannuksellasi.

 14. Luottamuksellisuus
  • lähettämällä sisältöä Shutterstockille tiedostat, että saat tiettyjä luottamuksellisia ja yksityisiä tietoja, mukaan lukien muun muassa tekijänoikeuspalkkiohinta-, tekijänoikeuspalkkiomaksu- ja ansiotietoja (yhdessä “luottamukselliset tiedot”). Sitoudut pitämään luottamukselliset tiedot luottamuksellisina ja olemaan luovuttamatta luottamuksellisia tietoja muille kolmansille osapuolille kuin edustajille, kirjanpitäjille, auditoijille ja neuvonantajille, joilla on vilpitön tarve tietää ja jotka ensin sitoutuvat pitämään ehdot luottamuksellisina.

 15. Hyvitys
  1. Sitoudut vapauttamaan Shutterstockin vastuusta ja pidät Shutterstockia, sen tytäryhtiöitä, kumppaneita, johtajia, virkailijoita ja työntekijöitä syyttöminä kaikkia vaateita, menetyksiä, vahingonkorvauksia ja kuluja (mukaan lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot ja maksut) vastaan, jotka ovat seurausta tekemästäsi vakuutustesi tai takuidesi tai minkä tahansa palveluehtojen velvollisuuksiesi rikkomuksista tai väitetyistä rikkomuksista. Olet vastuussa kolmansien osapuolten vaateiden tapauksissa vain satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vahingonkorvauksista.
  2. Shutterstock vapauttaa sinut vastuusta ja pitää sinua syyttömänä kaikkiin vaateisiin, menetyksiin, vahingonkorvauksiin ja kuluihin (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot ja maksut), jotka ovat seurausta Shutterstockin vakuutusten tai takuiden tai Shutterstockin palveluehtojen mukaisten vaatimusten rikkomuksista tai väitetyistä rikkomuksista. Shutterstock on vastuussa vain satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vahingonkorvauksista kolmansien osapuolten vaateiden tapauksissa.
  3. Jos Shutterstock on vastuusta vapauttava osapuoli, se vastaa tällaisiin vaateisiin, hallitsee oikeudenkäyntiä ja sopii vaateet yksinomaisella harkinnallaan. Jos sovitusta vaateesta aiheutuu sinulle taloudellisia vaatimuksia, se edellyttää kirjallisen suostumuksesi, jota et pidätä tai viivästytä kohtuuttomasti. Jos olet vastuusta vapauttava osapuoli, Shutterstockilla on oikeus mutta ei velvollisuutta hallinnoida oikeudenkäyntiä.

  4. Kun korvausta haetaan kolmannen osapuolen oikeuskanteen vuoksi, vastuusta vapautettu osapuoli tekee seuraavat:

   1. ilmoita viipymättä vastuusta vapauttavalle osapuolelle vaateesta. Jos vastuusta vapautettu osapuoli ei ilmoita vastuusta vapauttavalle osapuolelle, vastuusta vapauttavan osapuolen on silti täytettävä palveluehtojen mukaiset korvausvelvollisuudet, ellei ilmoittamatta jättäminen aiheuta materiaalista haittaa vastuusta vapauttavalle osapuolelle ja
   2. annettava vastuusta vapauttavalle osapuolelle mahdollisuus puolustaa vaadetta vastuusta vapautetulle osapuolelle kohtuullisesti hyväksyttävän asianajajan avulla. Asianajaja, joka on hyväksyttävä vastuusta vapauttavan osapuolen virheiden ja poistojen vakuutuksenkantajalle, katsotaan olevan hyväksyttävä vastuusta vapautetulle osapuolelle. Vastuusta vapautettu osapuoli suostuu tekemään yhteistyötä vastuusta vapauttavan osapuolen kanssa vastatakseen kaikkiin vaateisiin vastuusta vapautetun osapuolen kustannuksella. Jos vastuusta vapauttava osapuoli ei vastaa tai ei pysty vastaamaan vaateeseen, vastuusta vapautettu osapuoli voi tehdä niin vastuusta vapauttavan osapuolen kustannuksella

 16. Välimiesmenettely
  1. Tämän ”välimiesmenettelysopimuksen”, jota hallinnoi välimiesmenettelystä annettu Yhdysvaltain liittovaltion laki (9 U.S.C. § 1 ja sitä seuraavat pykälät), on tarkoitus olla niin laaja kuin oikeudellisesti sallittua, ja ellei siinä toisin mainita, sitä sovelletaan kaikkiin menneisiin, nykyisiin tai tuleviin kanteisiin tai kiistoihin, jotka muutoin ratkaistaisiin tuomioistuimessa tai muun foorumin kuin välimiesmenettelyn edessä, ja sitä sovelletaan kaikkiin kanteisiin, joita Shutterstockilla on sinua vastaan, tai kaikkiin kanteisiin, joita sinulla on Shutterstockia ja/tai sen edustajia ja työntekijöitä vastaan – jotka kaikki voivat panna tämän välimiesmenettelysopimuksen täytäntöön. Kaikki tämän välimiesmenettelysopimuksen kattamat riidat ratkaistaan lopullisessa ja sitovassa välimiesmenettelyssä eikä tuomioistuinkäsittelyssä tai valamiehistöoikeudenkäynnissä.
  2. Kaikki kiistat tai kanteet, jotka aiheutuvat näistä palveluehdoista tai niiden rikkomuksesta tai liittyvät niihin, ja/tai Shutterstockin verkkosivuista, ratkaistaan sitovassa henkilökohtaisessa (ei ryhmä) välimiesmenettelyssä kulloistenkin Yhdysvaltain sovitteluelinten yhdistyksen kaupallisten sovittelusääntöjen (”AAA-säännöt”) mukaisesti (AAA-säännöt ovat saatavilla internetistä osoitteesta www.adr.org/commercial tai käyttämällä Googlen kaltaista palvelua ja hakemalla lausekkeella ”AAA Commercial Arbitration Rules”); edellyttäen kuitenkin, että jos AAA-sääntöjen ja tämän välimiesmenettelysopimuksen välillä on ristiriita, sovelletaan tätä välimiesmenettelysopimusta.
  3. Kuten alla mainitaan, osapuolten suhde on itsenäisten toimittajien suhde. Osapuolten välille ei muodostu yhteistyötä, yhteisyritystä, työsuhdetta, franchise-sopimusta tai edustajuutta. Kuitenkin siltä osin kuin väität sinun ja Shutterstockin välillä olevan työsuhteen, myös kaikki kyseiset kanteet tai riidat, jotka aiheutuvat kyseisestä väitteestä tai liittyvät siihen, mukaan lukien rajoituksetta kanteet tai riidat, jotka aiheutuvat hakemuksestasi ja valinnastasi väitettyyn työsuhteeseen, väitetystä työsuhteesta ja/tai väitetyn työsuhteen päättämisestä tai liittyvät niihin, ratkaistaan välimiesmenettelyssä ja tämä välimiesmenettelysopimus kattaa ne, ja mukaan lukien rajoituksetta lakisääteiset ja yleiset oikeudelliset kanteet palkoista, ylitöistä ja muista korvauksista tai erääntyneistä maksuista sekä syrjintää, häirintää tai kostotoimia koskevat kanteet. Kaikkia kanteita, joissa esitetään väite työsuhteesta, hallinnoi Yhdysvaltain sovitteluelinten yhdistys, ja lukuun ottamatta tässä välimiesmenettelysopimuksessa esitettyä, niitä koskevat kulloisetkin AAA:n työsuhteiden sovittelusäännöt (”AAA-työsuhdesäännöt”) (AAA-työsuhdesäännöt ovat saatavilla internetistä osoitteesta www.adr.org/employment tai käyttämällä Googlen kaltaista palvelua ja hakemalla lausekkeella ”AAA Employment Arbitration Rules”); edellyttäen kuitenkin, että jos AAA-työsuhdesääntöjen ja tämän välimiesmenettelysopimuksen välillä on ristiriita, sovelletaan tätä välimiesmenettelysopimusta.
  4. Välimiehellä, eikä liittovaltion, osavaltion tai paikallisella tuomioistuimella tai virastolla, on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki tämän välimiesmenettelysopimuksen laillisuuteen, sovellettavuuteen, täytäntöönpanokelpoisuuteen, kohtuuttomuuteen tai oikeuksista luopumiseen liittyvät riidat, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta kaikki kanteet siitä, että tämän sopimuksen kaikki osat tai jokin osa on mitätön tai pätemätön. Edeltävä lause ei kuitenkaan koske ryhmäkanteesta luopumispykälää, ja kaikki ryhmäkanteesta luopumispykälän laillisuuteen, sovellettavuuteen, täytäntöönpanokelpoisuuteen, kohtuuttomuuteen tai oikeuksista luopumiseen liittyvät riidat voi ratkaista vain toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuin eikä välimies.
  5. Tuomio välimiehen tekemästä päätöksestä voidaan tehdä missä tahansa tuomioistuimessa, jolla on sitä koskeva tuomiovalta tai tuomiovalta asiaankuuluvaan osapuoleen tai sen varoihin nähden. Jollei sovellettava laki sitä kiellä, välimiesmenettelyn paikka on New Yorkin osavaltio ja piirikunta. Tämä ei koske kanteita, joissa esitetään väite työsuhteesta tai jotka aiheutuvat väitetystä työsuhteesta tai liittyvät sellaiseen; kyseiset kanteet ratkaistaan siinä sijainnissa ja osavaltiossa, jossa asut, tai lähellä sitä. Asian käsittelee yksi välimies, joka valitaan sovellettavien AAA-sääntöjen nojalla. Elleivät sovellettava laki tai sovellettavat AAA-säännöt sitä kiellä, kukin osapuoli vastaa välimiesmenettelyssä omista kustannuksistaan ja välimies ratkaisee kaikki maksujen ja kustannusten jakamista koskevat riidat. Tämä välimiesmenettelysopimus ei koske mitään riitoja, joista sovellettavassa liittovaltion säädöksessä nimenomaisesti todetaan, ettei niitä voi ratkaista välimiesmenettelyssä tai ettei niitä voi koskea riitaa edeltävä välimiesmenettelysopimus. Molemmat osapuolet hyväksyvät, että seuraavat vaatimukset ovat poikkeuksia välimiesmenettelysopimukseen ja että ne saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimeen: (i) kaikki vaatimukset, jotka liittyvät osapuolten tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia, patentteja tai muita immateriaalioikeuksia koskeviin todellisiin tai uhattuihin rikkomuksiin, ja (ii) kaikki vaatimukset, joissa vaaditaan kiireellistä kieltomääräystä, joka perustuu pakottaviin olosuhteisiin (esim. välittömään vaaraan tai rikoksen tekemiseen, hakkerointiin, tietoverkkorikollisuuteen). Välimiesmenettelyehto on voimassa näiden palveluehtojen päättyessäkin.
  6. Sinä ja Shutterstock lupaatte ratkaista mahdolliset kanteet sitovalla yksilöllisellä välimiesmenettelyllä eikä oikeudenkäynnillä.
  7. RYHMÄKANTEESTA LUOPUMISPYKÄLÄ. SINÄ JA SHUTTERSTOCK HYVÄKSYTTE, ETTÄ VOITTE MOLEMMAT NOSTAA KANTEITA TOISTA VASTAAN VAIN YKSINOMAISESSA KAPASITEETISSA, ETTE ASIANOMISTAJANA TAI RYHMÄKANTEEN OSANA MISSÄÄN VÄITETYSSÄ RYHMÄ- TAI EDUSTAJAKANTEESSA. Ellette sinä ja Shutterstock ole samaa mieltä, välimies tai tuomari ei voi yhdistää useamman kuin yhden henkilön kanteita tai muutoin olla osana minkään edustaja- tai ryhmäkanteen menettelyitä. Välimies voi myöntää kieltomääräyksiä pelkästään yksittäisen osapuolen hyväksi ja vain siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta asianosaisen yksittäisen osapuolen vaatimus taattaisiin. Sinä ja Shutterstock hyväksytte, että molemmat luopuvat oikeudesta valamiehistöoikeudenkäyntiin, sillä kaikki ratkaistavat riidat ovat näiden palveluehtojen alaisia.

 17. Sähköisen viestinnän toimittaminen
  1. Suostut vastaanottamaan kaiken viestinnän sekä kaikki sopimukset, asiakirjat, ilmoitukset ja lausunnot (yhteisesti “viestintä”), joita Shutterstock toimittaa sisältöösi ja tiliisi liittyen. Viestintä kattaa sopimukset ja käytännöt, joihin suostut, näiden sopimusten tai käytäntöjen päivitykset, tiliotteet, veroilmoitukset ja mahdolliset muut sisältöösi ja tiliisi liittyvät tiedot. Shutterstock toimittaa viestintää sinulle julkaisemalla sitä Shutterstockin verkkosivustossa tai lähettämällä sähköpostia ensisijaiseen sähköpostiosoitteeseen, joka on tallennettu Shutterstockin sisällöntuottajan tilillesi.
  2. Jotta voit käyttää ja säilyttää sähköistä viestintää, tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on internetyhteys, verkkoselaimen nykyisen version (kuten jäljempänä määritetään), nykyisen version ohjelmasta, joka toistaa ja näyttää PDF-tiedostoja tarkasti, kelvollisen sähköpostiosoitteen (Shutterstockin sisällöntuottajan tilillesi tallennettu sähköpostiosoite) ja riittävästi tallennustilaa aiemman viestinnän tallentamiseen tai tulostimen sen tulostamiseen. Ilmoitamme sinulle, jos sähköisen viestinnän vastaanottamiseen tarvittavan laitteiston tai ohjelmiston materiaaleissa ilmenee joitakin muutoksia. “Nykyinen versio” viittaa mihin tahansa ohjelmiston versioon, jota sen julkaisija tällä hetkellä tukee. Varaamme oikeuden keskeyttää ohjelmiston nykyisen version tukemisen, jos siinä oman mielipiteemme mukaan on tietoturva-aukko, joka tekee siitä soveltumattoman käytettäväksi Shutterstockin tuotteiden ja palveluiden kanssa.
  3. Antamalla suostumuksesi vahvistat, että sinulla on tarvittavien välineiden käyttöoikeus ja että pystyt vastaanottamaan, avaamaan ja tulostamaan tai lataamaan kopion mistä tahansa viestinnästä arkistointia varten. Saat tulostaa tai tallentaa kopion tästä viestinnästä arkistointia varten, koska niitä ei ehkä ole mahdollista käyttää myöhemmin verkossa.
  4. Voit peruuttaa suostumuksesi vastaanottaa viestintää sähköisesti kirjoittamalla meille osoitteeseen “Shutterstock, Inc. Attn: Electronic Communications Delivery Policy, 350 Fifth Ave, 21st Floor, New York, NY 10118". Suostumuksesi peruutus astuu voimaan, kun meillä on ollut kohtuullinen mahdollisuus toimia sen mukaisesti. Kun olet suostunut vastaanottamaan viestintää sähköisesti, voit peruuttaa suostumuksesi vastaanottaa verolomakkeita sähköisesti ottamalla yhteyttä meihin yllä kuvatulla tavalla. Vastaanotat jatkossakin kaiken muun viestinnän sähköisesti, mutta lähetämme 1099- tai 1042-S-verolomakkeen sinulle postitse.
  5. Jos sen jälkeen, kun olet suostunut vastaanottamaan viestintää sähköisesti, haluaisit saada paperikopion aiemmin sinulle lähettämästämme viestinnästä, voit pyytää kopiota 180 päivän sisällä siitä, kun toimitimme viestinnän sinulle, ottamalla yhteyttä meihin yllä kuvatulla tavalla. Lähetämme sinulle paperikopion Yhdysvaltain postilaitoksen kautta. Jotta voimme lähettää sinulle paperikopioita, sinulla on oltava voimassa oleva katuosoite tallennettuna sisällöntuottajan tilillesi. Jos pyydät paperikopioita, ymmärrät ja hyväksyt, että Shutterstock voi veloittaa sinulta tietopyyntömaksun jokaisesta viestinnästä. Tietopyyntömaksua ei veloiteta, jos pyydät lomaketta 1099 tai 1042-S paperimuodossa.
  6. Velvollisuutesi on pitää ensisijainen sähköpostiosoitteesi ajan tasalla, jotta Shutterstock voi kommunikoida kanssasi sähköisesti. Ymmärrät ja hyväksyt, että jos Shutterstock lähettää sinulle viestintää sähköisesti, mutta et vastaanota sitä, koska tallennettu ensisijainen sähköpostiosoitteesi on virheellinen, vanhentunut tai palveluntarjoajan estämä tai et muuten pysty vastaanottamaan sähköistä viestintää, Shutterstockin katsotaan toimittaneen viestinnän sinulle. Voit päivittää ensisijaisen sähköpostiosoitteesi tai katuosoitteesi milloin tahansa päivittämällä tallennettuna olevat tietosi sisällöntuottajan tiliasetuksissa.

 18. Muut
  1. Osapuolten suhde on itsenäisten toimittajien suhde. Osapuolten välille ei muodostu yhteistyötä, yhteisyritystä, työsuhdetta, franchise-sopimusta tai edustajuutta.
  2. Palveluehdot sisältävät kaiken osapuolten yhteisymmärryksen tässä kuvatusta aihealueesta ja ne syrjäyttävät kaikki aiemmat tällaisesta aihealueesta tehdyt sopimukset.
  3. New Yorkin osavaltion sisäiset lait (soveltamatta lainvalintaan liittyvää doktriinia) hallinnoivat palveluehtojen laillisuutta, tulkintaa ja voimaansaattamista, palveluehdoista tai niiden teosta, suorittamisesta tai rikkomisesta aiheutuvia seikkoja tai niihin liittyviä seikkoja ja muita liittyviä seikkoja. Edellä mainitun välimiesmenettelysopimuksen perusteella kaikki oikeustoimet tai käsittelyt, jotka koskevat palveluehtojen laillisuutta, tulkintaa ja voimaansaattamista, näistä palveluehdoista tai niiden teosta, suorittamisesta tai rikkomisesta aiheutuvia seikkoja tai niihin liittyviä seikkoja tai muita liittyviä seikkoja, on tuotava yksinomaan New Yorkin piirikunnan New Yorkin osavaltion tuomioistuinten eteen tai United States of America for the Southern District of New York -tuomioistuimen eteen, ja kaikki osapuolet hyväksyvät näiden tuomioistuinten yksinomaisen lainkäyttövallan ja luopuvat oikeudestaan vastustaa näiden tuomioistuinten sopivuutta.
  4. Jos näiden palveluehtojen jonkin yksittäisen ehdon havaitaan olevan kelvoton tai täytäntöönpanokelvoton jonkin pätevän tuomiovallan laillisen tai säädöksellisen elimen tai soveltuvin osin välimiesmenettelyn mukaan, tämä löydös rajoitetaan yksinomaan kyseiseen kelvottomaan tai täytäntöönpanokelvottomaan osaan ilman, että tämä vaikuttaa kyseisen ehdon jäljellä oleviin osiin tai mihinkään muuhun palveluehtojen osaan, joten nämä palveluehdot pysyvät muutoin täysin voimassa ja toteutettavina. Palveluehdot sitovat kumpaakin osapuolta ja osapuolten oikeudellisia edustajia, seuraavia omistajia ja sallittuja luovutuksensaajia sekä ovat näille hyödyksi.
  5. Shutterstock ei ole vastuussa mistään vahingoista, mukaan lukien suorat, epäsuorat, erityiset tai välilliset vahingot, jotka aiheutuvat sisältösi käytöstä tai lähetyksestä, joko Shutterstockin tai jonkin sen alilisenssinsaajan toimesta, tai sisällöntuottajatilisi lopettamisesta. Suostut nimenomaisesti kaikkiin mahdollisiin täten tarkoitettuihin sisältösi käyttöihin, eikä sinulla ole oikeutta vaatia mitään yksilöityä korvausta mistään yksittäisestä tai koostetusta käytöstä johtuen.
  6. Huomaa, että Shutterstock varaa oikeuden muokata näitä ehtoja milloin tahansa yksinomaisella harkinnallaan, ja selvää on, ettei mitään muutoksia sovelleta mihinkään aloitettuun vireillä olevaan välimiesmenettelyyn tai oikeudellisiin kanteisiin, jotka on nostettu ennen kyseistä muutosta. Shutterstock ilmoittaa sinulle kaikista tällaisista muutoksista tällä sivulla tai aloitussivullasi julkaistulla ilmoituksella ja/tai toisilla keinoilla, jotta voit huomioida muutokset ennen kuin ne tulevat voimaan. Palveluehtojen muutokset eivät päde taantuvasti. Jatkamalla sisällön tuomista saataville Shutterstockin kautta hyväksyt, että kaikki tällaiset muutokset sitovat sinua. Jos et hyväksy muutoksia, poista Shutterstockista näiden ehtojen mukaisesti kaikki sisältösi tai osa siitä, mihin et halua muutoksia sovellettavan.
  7. Jos rikot tämän tai jonkin muun Shutterstockin kanssa solmimasi sopimuksen ehtoja, Shutterstockilla on oikeus peruuttaa tilisi ilman ilmoitusta Shutterstockin muiden laillisten oikeuksien ja/tai oikeudenmukaisuuden lisäksi.
  8. Osapuolet ymmärtävät ja sopivat nimenomaisesti, että nämä palveluehdot koskevat vain tässä mainittuja osapuolia ja että näiden palveluehtojen edut, oikeudet tai velvollisuudet eivät koske kolmansia osapuolia.
  • Lähettämällä sisältöä Shutterstockille ja/tai osallistumalla foorumeille sitoudut palveluehtoihin, Shutterstockin verkkosivuston ehtoihin ja Shutterstockin tietosuojalausuntoon, jotka molemmat katsotaan sisältyväksi näihin ehtoihin tällä viittauksella.

  • Voimaantulopäivä keskiviikko, helmikuu 05, 2020.