Vilkår for tjenesten
Denne oversettelsen er bare til informasjonsformål og er ikke et juridisk bindende dokument. Du finner mer info i vilkårene på engelsk.
  • Shutterstock, Inc. og, der hvor konteksten krever det, dets samarbeidspartnere (“Shutterstock”) drifter en global markedsplass for stock media. Shutterstocks kunder betaler en avgift for å lisensiere innhold på Shutterstocks nettsteder (samlebetegnelse: «Shutterstock-nettsteder»).
  • De følgende tjenestevilkårene er en juridisk bindende og ikke-eksklusiv avtale mellom deg og Shutterstock. Les tjenestevilkårene nøye, sånn at du er sikker på at du forstår dem. Tjenestevilkårene beskriver og kontrollerer det juridiske forholdet du har med Shutterstock, og dekker rettighetene du gir til Shutterstock angående fotografier, bilder, vektorer, levende bilder, animasjoner, filmer, videoer, lydvisuelle arbeider eller andre medier sammen med beslektede nøkkelord, metadata og/eller titler til du sender inn til Shutterstock (fellesbetegnelse «innholdet»), og disse tjenestevilkårene fastslår hvordan Shutterstock kan benytte seg av dette innholdet.
  • Tjenestevilkårene inkluderer også en bindende voldgiftsavtale som krever voldgift av dekkede tvister, i stedet for prosess av domstol eller juryprøving.

 1. Oversikt
  1. Ved å sende inn innhold til Shutterstock gir du Shutterstock en verdensomspennende, viderelisensierbar, ikke-eksklusiv rettighet og lisens til å indeksere, analysere, kategorisere, arkivere, reprodusere, utarbeide derivater som inkluderer offentlig visning, salg, annonsering og markedsføring av alt innhold som lastes opp av deg og aksepteres av Shutterstock for alle fornuftige bedriftsformål, inkludert, men ikke begrenset til, distribusjonen av innholdet ditt til Shutterstock-kunder for å optimalisere ytelsen og driften av plattformen og tjenestene til Shutterstock, og for å utvikle nye funksjoner og produkter. Du gir også Shutterstock tillatelse til å legge til, endre eller fjerne informasjon beslektet med innholdet ditt, sånn at det blir mulig å administrere og lisensiere dette.
  2. Du gir Shutterstock en verdensomspennende og ikke-eksklusiv rettighet til å bruke navnet og visningsnavnet ditt og innholdet du legger ut til å markedsføre selskapets kampanjer, uten at du kompenseres for dette. Shutterstock kan selv velge å avstå fra noe eller alt i denne teksten, uten at selskapet må kompensere deg for dette.
  3. Shutterstock skal ha rett til, men er ikke forpliktet, til å lisensiere alt innholdet til kundene sine gjennom enhver av Shutterstocks plattformer for bruk i samsvar med Shutterstocks lisensavtaler inngått med Shutterstock, inkludert, men er ikke begrenset til, Shutterstock, Inc. Tjenestevilkår for lisensavtaler (felles «Lisenser»).

 2. Eierskap av innhold
  • Opphavsretten i alt innholdet blir værende hos eieren, og det er ikke noe i tjenestevilkårene som skal tolkes som en overføring av opphavsrett til Shutterstock, med forbehold om lisensene til Shutterstock og Shutterstocks underlisenser. Når du sender inn innhold til Shutterstock sier du likevel fra deg eventuelle kunstnerrettigheter eller andre rettigheter du ellers har under lovverket i delstaten New York, United States Copyright Act eller lovverk, sånn at kundene kan bruke innholdet i samsvar med lisensene utstedt av Shutterstock.

 3. Klareringer
  1. Du godtar å levere gyldige og nøyaktige modellklareringer for alt innholdet du sender inn til Shutterstock som Shutterstock vurderer at inneholder et identifiserbart ansikt eller fysisk likhet. Dette inkluderer også andre identifiserbare egenskaper som stemme, likhet og framtoning. Du godtar også å levere gyldige og nøyaktige eiendomsklareringer til Shutterstock for alt innholdet som krever slike klareringer, og det er Shutterstock som bestemmer når dette er nødvendig. Alle klareringene skal leveres elektronisk til Shutterstock sammen med innholdet. Innhold uten klarering som viser en identifiserbar person og/eller krever en eiendomsklarering kan godtas av Shutterstock til «Bare redaksjonell bruk».
  2. Du godtar at du bærer eneansvaret for å ta vare på alle de originale klareringene og vedlikeholde fullstendige og nøyaktige klareringsarkiv.
  3. Innsendelsen av forfalskede, unøyaktige eller defekte modellutgivelser innebærer et brudd på tjenestevilkårene. Klareringer innsendt av deg skal ikke inneholde noen vilkår som strider mot tjenestevilkårene eller inneholde noen begrensninger som ikke allerede finnes i Shutterstock-klareringene som befinner seg i Shutterstocks juridiske senter.
  4. Du godtar at Shutterstock ved behov kan produsere klareringskopier til kundene hvis det er nødvendig å svare på en potensiell eller reell juridisk handling. Dette gjøres også for å operere i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og/eller fagforeningrapporteringskrav samt alle andre grunner Shutterstock anser som nødvendige.
  5. Du godtar at alt innholdet sendt inn av deg markert som «Bare for redaksjonell bruk» skal beskrive emnet på en nøyaktig måte og at det følger med nøyaktige overskrifter og nøkkelord. Du forstår også at å godta innhold som «Bare er for redaksjonell bruk» kan kreve en godkjennelse fra en tredjepart som gir bidragsyterrettigheter til å nedtegne denne type innhold (en «akkreditiv»). Disse akkreditivene må du vise til Shutterstock hvis selskapet ber om dem.
  6. Du godtar at Shutterstock kan tillate innhold beskrevet som «Bare for redaksjonell bruk» til å bli rapportert på en ikke-redaksjonell måte hvis Shutterstock bestemmer seg for dette (Shutterstock kan f.eks. tillate en kunde å bruke innhold definert som «Bare for redaksjonell bruk» i kommersielle formål hvor kunden innhenter de nødvendige rettighetene og tillatelsene for denne brukstypen.

 4. Kontoer
  1. Du godtar å gi en sannferdig og fullstendig informasjon i forbindelse med Shutterstock-bidragsyterkontoen din og innholdet på denne. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til informasjon beslektet med dato, beliggenhet og utstyret som brukes når innholdet ble laget.
  2. Når du åpner en Shutterstock-konto godtar du Shutterstocks retningslinjer for personvern som er innarbeidet i kontoen og som bestemmer Shutterstocks innsamling, behandling, lagring og overføring av innhold og data du har sendt inn. Dette inkluderer data beslektet med deg, kontoen din, innholdet ditt og all annen informasjon beslektet med innholdet i disse vilkårene («Personlige opplysninger»). Du godtar at de personlige opplysningene dine kan bli samlet inn, behandlet, lagret og overført til utenlandske jurisdiksjoner.
  3. Shutterstock har rett til å etablere en kontoopprettelse eller til å lukke en eksisterende konto. Dette kan gjøres i forbindelse med svindel, brudd på åndsverklov og tredjepartsrettigheter, inkludert personvern og offentlighet. Kontoen kan også lukkes hvis brukeren skaper et kunstig antall nedlastinger, sender inn obskønt, voldelig eller støtende materiale eller ikke overholder Shutterstocks retningslinjer som hele tiden kan endres. Det samme gjelder hvis du bryter noen av disse vilkårene eller andre avtaler du har med Shutterstock.
  4. Shutterstock vil stenge kontoen din senest nitti (90) dager etter at vi har mottatt en skriftlig oppsigelse fra deg. Innholdet ditt er fortsatt tilgjengelig for lisensiering for andre Shutterstock-kunder helt til Shutterstock har lukket kontoen din. Skulle Shutterstock endre tjenestevilkårene uten å forhåndsvarsle deg, kan du si opp kontoen din innen tretti (30) dager fra datoen disse endringene trådte i kraft.
  5. Etter at innhold er fjernet fra Shutterstock kan Shutterstock endre alle eksisterende lisenser for slikt innhold i en rimelig tidsperiode deretter, for eksempel for å støtte kunder som tidligere kan ha aktivert en lisens for “gratisbilde”.
  6. Hvis kontoen din blir sagt opp må du innhente skriftlig godkjennelse fra Shutterstock for å kunne opprette en ny. Med mindre Shutterstock gir deg skriftlig samtykke kan du bare ha én aktiv bidragsyterkonto om gangen.
  7. Hvis du ikke har fått skriftlig samtykke fra Shutterstock kan du ikke sende inn identisk innhold til mer enn én konto.

 5. Innhold
  1. Shutterstock kan nekte å godta eller å fjerne innhold fra Shutterstock-nettstedene etter eget forgodtbefinnende. Shutterstock fjerner innhold hvis vi mener at dette innholdet kan føre til at noen av selskapets direktører, ledere eller medarbeidere kan forfølges rettslig eller hvis innholdet bryter tjenestevilkårene. Shutterstock avgjør om innhold fjernet eller fravalgt av deg kan være tilgjengelig for nedlasting for kundene som tidligere har lastet ned «prøveversjoner» av innholdet som er fjernet.
  2. Shutterstock iverksetter fornuftige tiltak for å få fjernet innhold som er fjernet eller fravalgt fra Shutterstocks nettsteder og nettstedene til alle Shutterstocks samarbeidspartnere (inkludert nettsteder med samme markedsføring) innen nitti (90) dager fra innholdet er fjernet fra Shutterstock-nettstedene.
  3. Lisenser utstedt av Shutterstock for alt innhold som senere fjernes fra Shutterstock-nettstedene vil fortsette å være gyldige for bestandig.
  4. Shutterstock lisensierer ikke med viten modellutgitt innhold for bruk i forbindelse med materiale som er pornografisk, ærekrenkende eller villedende. Det samme gjelder for materiale som er injurierende, obskønt eller ulovlig.
  5. Shutterstock kan annonsere og/eller markedsføre innholdet ditt på sosiale medieplattformer som Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter og lignende nettsteder samt på appene deres.

 6. Retningslinjer for innholdsinnsendelse
 7. Forumretningslinjer
 8. Kompensasjon
  1. Shutterstock betaler deg en royalty for hver unike nedlasting av innholdet ditt som Shutterstock mottar betaling for. De aktuelle royalty-prisene bestemmes i inntektsplanen som er en del av de generelle tjenestevilkårene i kraft av at den er nevnt her. Du blir bare betalt én gang selv om en kunde laster ned det samme innholdet flere ganger. Merk at antallet kundenedlastinger på Shutterstock-bidragsyterkontoen din ikke alltid er oppdatert.
  2. Royalty-betalinger og tilhørende utskrifter utstedes hver måned på eller rundt den 15. for forrige måneds nedlastinger. Betalingene skjer automatisk, noe som betyr at du ikke trenger å be om disse.
  3. Det er et minimum utbetalingsbeløp per regnskapsperiode på: Trettifem amerikanske dollar (USD 35,00) (“Minimum utbetalingsbeløp”). Hvis du i løpet av en regnskapsperiode ikke har nådd minimum utbetalingsbeløp, eller ikke har oppgitt en gyldig elektronisk betalingskonto til Shutterstock, blir kompensasjonen din overført til den neste regnskapsperioden. Hvis du sier opp kontoen din mens du fortsatt har under minstebeløpene til gode i royalties, sier du samtidig fra deg slike royalties. For klarhet, du har ingen rett til inntekter opptjent etter deaktivering av bidragsyterkontoen din eller før den gjeldende minimumsgrensen for utbetalingsbeløp er nådd.
  4. Hvis kontoen din sies opp fordi du har brutt de materielle vilkårene av tjenestevilkårene, i tillegg til sine andre rettigheter eller egenkapital, skal Shutterstock ha retten til å holde tilbake alle royalties og/eller annen kompensasjon ellers betalt til deg herunder som likvidert erstatning.
  5. Du kan ikke bruke Shutterstock-tjenesten til å overføre innholdet ditt til en enkeltkunde eller til et lite antall kunder. Du kan heller ikke laste ned ditt eget innhold. Slike aktiviteter anses som vesentlig mislighold av tjenestevilkårene. Hvis du utfører slike aktiviteter, kan Shutterstock benytte seg av alle rettighetene de har i disse tjenestevilkårene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, å avslutte kontoen din og/eller holde tilbake royalties du har opptjent.
  6. Shutterstock kan føre tilbake royalties betalt til kontoen din i forbindelse med tilbakebetalinger av Shutterstock ved å trekke fra gjeldende royalties som er kreditert på kontoen din. refusjoner av kredittkort behandles på samme måte som tilbakebetalte abonnementsavgifter.
  7. Hvis Shutterstock betaler deg for mye i royalties eller en annen kompensasjon av en eller annen grunn, har vi rett til å trekke det overbetalte beløpet fra dine oppsamlede royalties eller kreve at du umiddelbart tilbakebetaler dette beløpet med royalties eller annen kompensasjon.
  8. Royalty-betalinger basert på en prosent av salgspris vil baseres på salgsprisen faktisk mottatt av Shutterstock og beregnes etter å ha trukket fra nødvendige fradrag for eventuelle tilbakebetalinger, kanselleringer, tidligere overbetalinger og eventuelle skatter, avgifter, tollavgifter, kostnader for valutaveksling eller andre lignende avgifter som pålegges betalinger mottatt av Shutterstock. Hvis en lov, myndighetsbeslutninger eller andre begrensninger påvirker betalingsbeløpene som Shutterstocks lisensholdere kan overføre til Shutterstock, kan Shutterstock trekke fra bidragsyters royalties et beløp som står i forhold til reduksjonen i slike lisensholderoverføringer til Shutterstock.
  9. Hvis du mottar betalingene dine gjennom en nettbasert betalingstjeneste (f.eks. PayPal, Payoneer eller Skrill), kan du ikke dele denne nettbaserte betalingstjeneste-kontoen med en annen Shutterstock-bidragsyter. Shutterstocks forpliktelse til å gjennomføre betalinger skal oppfylles med den betalingsmåten du har angitt i profilen din.
  10. For klarhet, når og der hvor passende kan Shutterstock tildele sine rettigheter og forpliktelser med hensyn til bidragsyter royalties i samsvar med vilkårene i dette dokumentet til relaterte, globale juridiske enheter, og bekrefter at bidragsyterens rettigheter til slike royalties ikke svekkes av noe slikt oppdrag.

 9. Henvisningsprogrammer
  1. Hvis du henviser andre innholdsbidragsytere til Shutterstock, og disse forteller Shutterstock at du ba dem om å laste opp innholdet som en del av Shutterstocks henvisningsprogram, mottar du en royalty i samsvar med inntektsplanen. Alle royalties fra henvisningspersoner som krediteres kontoen din fra et abonnement som Shutterstock ikke mottar betalinger fra, anses som en overbetaling av royalties til deg. Shutterstock forbeholder seg retten til å holde tilbake utbetalinger vi skylder deg i henvisningsprogrammet vårt i opptil 90 dager fra datoen bidragsyteren oppretter Shutterstock-kontoen sin.
  2. Hvis du henviser en ny kunde til Shutterstock, og den kunden gjennomfører sitt første kjøp av et enkeltbruker, selv-service-bilde og fotoabonnement eller pakkeprodukt vil Shutterstock kreditere royalty-kontoen din som spesifisert i inntektsplanen. Du mottar ingen royalty for eventuelle fornyelser eller påfølgende kjøp av kunden du henviste. Alle royalties fra henvisninger av personer som krediteres kontoen din fra et abonnement som senere blir refundert eller belastes Shutterstock tilbake anses som en overbetaling av royalties til deg. Shutterstock forbeholder seg retten til å tilbakeholde betalinger som skyldes deg under Shutterstock sitt henvisningsprogram i opptil 90 dager fra datoen kunden gjennomfører sitt første reelle kjøp.

 10. Skatt
  1. Hvis det amerikanske ligningsvesenet (IRS) definerer deg som folkeregistrert i USA («US Person») må du sende inn et oppdatert, signert og fullført skatteskjema W-9 til Shutterstock før du kan motta utbetalinger fra Shutterstock. W-9 brukes for å bekrefte at det amerikanske personnummeret ditt er korrekt under straffeloven for mened og at du ikke har utestående skattesaker.
  2. Hvis du er en «utenlandsk person», som definert av det amerikanske ligningsvesenet, IRS, må du fullføre, signere og sende inn skatteskjemaet W-8 til Shutterstock før du kan motta utbetalinger fra Shutterstock. Utenlandske personer kan bli underlagt amerikansk inntektsskatt på inntekt de mottar fra amerikanske kilder, og Shutterstock kan være pålagt å tilbakeholde passende skatter derpå. Du kan imidlertid være kvalifisert til å søke om redusert prosent, eller unntak, dersom du er registrert som bosatt i et annet land som USA har en avtale om inntektsskatt med.
  3. Hvis statusen din som definert ovenfor i “a” eller “b”, eller annen informasjon gitt i skjemaene W-8 eller W-9 som gjeldende, endrer seg er du forpliktet til umiddelbart å varsle Shutterstock, og inntil vi mottar gyldig varsel vil vi fortsette med å bruke informasjonen i filene våre for å avgjøre skattestatusen din og anvendelsen av amerikansk kildeskatt.
  4. Du finner mer informasjon i skattesenteret.

 11. Shutterstocks varemerker
  1. I disse tjenestevilkårene betyr «Varemerke(r)» all vanlig lov eller registrerte varemerker, logoer, tjenestemerker, internett-domenenavn eller andre indikasjoner på opphav som Shutterstock bruker nå eller kan bruke i framtiden.
  2. Vilkårene gir deg ingen rett til å bruke Shutterstock-varemerkene.
  3. Du godtar at du ikke skal bruke Shutterstocks varemerker på en måte som bringer selskapet eller varemerkene i vanry. Du skal selv ikke trekke for retten eller opprette en tvistesak eller oppmuntre noen andre personer eller enheter til å utfordre gyldigheten til noen av Shutterstock-varemerkene eller merkevarerettighetene til Shutterstock.
  4. Du godtar å ikke bruke noen Shutterstock-varemerker eller noen varianter av disse (f.eks. stavefeil) som et domenenavn eller som en del av et domenenavn uavhengig av om at det er et toppdomene eller som en del av bloggnavn. Du skal heller ikke bruke det på sosiale medier eller noen som helst form for programmeringskode eller data.
  5. Du kan aldri bruke noen ord eller merker som ligner på eller mest sannsynlig kan bli forvekslet med Shutterstocks varemerker, med mindre Shutterstock har gitt skriftlig samtykke til dette.
  6. Utseendet og fornemmelsen til alle Shutterstock-nettstedene, inkludert sideoverskrifter, tilpassede grafikker, knappikoner og skripter er særpreget og/eller varemerket med tjenestemerket til Shutterstock. Disse kan derfor ikke kopieres, imiteres eller brukes helt eller delvis med mindre Shutterstock har gitt skriftlig samtykke.
  7. Du kan ikke innramme eller lenke til Shutterstock-nettstedene eller til noe innhold som ikke er ditt eget uten at Shutterstock har gitt skriftlig samtykke til dette.
  8. Alle rettighetene som dreier seg om Shutterstocks varemerker er også reservert av Shutterstock, med mindre du har fått skriftlig tillatelse til å bruke dem.

 12. Krav angående brudd på opphavsretten
  1. Med dette gir du Shutterstock rettigheten og myndigheten til å iverksette tiltakene Shutterstock mener er kommersielt nødvendige for å beskytte innholdsrettighetene sine.
  2. Dersom du mener at innholdet er blitt misbrukt, skal du ikke iverksette noen tiltak mot en Shutterstock-lisensholder uten at du har varslet Shutterstock om saken, og fått skriftlig samtykke av Shutterstock til å iverksette slike tiltak.
  3. Dersom du ønsker å sende inn en meddelelse om påstått brudd på innhold på Shutterstock-siden, vennligst send oss en DMCA-melding for nedtakelse i henhold til våre DMCA-retningslinjer.
  4. Selv om Shutterstock iverksetter kommersielt fornuftige tiltak for å sikre at rettighetene til deres bidragsyterne ikke blir brutt av kunder eller andre parter, er ikke Shutterstock forpliktet til å bringe alle påståtte brudd på rettighetene dine til rettsvesenet.
  5. I tilfelle Shutterstock mottar en klage på innholdet ditt, kan Shutterstock suspendere innholdet ditt og stenge kontoen din i henhold til våre DMCA-retningslinjer.
  6. Dersom du med overlegg og ved flere anledninger sender inn falske påstander om brudd på opphavsrett og meddelelser om nedtakelse til Shutterstock, forbeholder Shutterstock seg retten til å slette kontoen din uten videre meddelelse til deg.

 13. Garantier og framstillinger
   • Du bekrefter og garanterer at:
  1. Du har de tilstrekkelige rettighetene til å inngå denne avtalen og til å utføre alle forpliktelsene i den.
  2. du er ikke ilagt en juridisk eller kontraktsmessig begrensning som hindrer deg i å inngå denne avtalen;
  3. Du er minst 18 år.
  4. Innholdet og alle delene i denne eies og/eller kontrolleres av deg. Dette er originale arbeidsverker som kan ilegges opphavsrettsbeskyttelse i alle land som tilbyr denne type lovgivning.
  5. Hvis innholdet består av lydopptak, musikk og/eller sangtekster, eier du dette, eller har fått alle rettighetene til å bruke slike lydopptak, musikk og/eller sangtekster fra eieren av dette materialet.
  6. Hvis innholdet helt eller delvis består av bl.a. designelementer, skrifttyper, utklipp, fantomtegninger, vektorer og andre redigeringsprogrammer som finnes i designprogrammer som Photoshop, Daz og Illustrator, gir lisensavtalen for sluttbrukere, tjenestevilkårene eller en lignende lisens du innehar deg tillatelse til å inkorporere slike elementer i innhold du har laget og lisensiere dette innholdet til Shutterstock.
  7. Innholdet skal verken være obskønt eller støtende, samtidig som det ikke bryter noen gjeldende lover og/eller bestemmelser. Det må heller ikke bryte noen opphavsrettlover eller rettigheter til tredjeparter. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, varemerkerettigheter og rettigheten til personvern og offentliggjøring.
  8. Du innehar gyldige akkreditiver til alle elementene markert som «Bare for redaksjonell bruk».
  9. Innholdet ditt er ikke omtvistet i rettsvesenet eller en annen instans som på en direkte eller indirekte måte kan påvirke innholdet eller rettighetene dine i denne avtalen.
  10. Du skal heller ikke sende uønskede e-poster eller drive med såkalt «spamming» for å offentliggjøre eller promotere forholdet ditt til Shutterstock eller prøve å selge innholdet ditt - du skal heller ikke annonsere eller offentliggjøre forholdet ditt til Shutterstock på en måte som feilaktig karakteriserer eller impliserer sponsing, tilslutning, ansettelse eller noen annen tilknytning som overgår omfanget av ditt forhold til Shutterstock, eller bruke Shutterstocks varemerker i søkemotorannonsering og/eller markedsføring.

   Du godtar at denne type annonsering og/eller markedsføring kan bryte med de intellektuelle eiendomsrettighetene til Shutterstock og/eller tredjeparter. I tillegg til andre rettigheter og/eller rettsmidler under tjenestevilkårene skal Shutterstock heller ikke være forpliktet til å betale deg noen henvisningsgebyrer eller annen kompensasjon hvis du bryter vilkårene i denne underparagrafen.

  • Shutterstock garanterer at:
  1. Har myndigheten og fullmakten til å inngå denne avtalen og fullføre alle forpliktelsene i den.
  2. hvis det fastslås eller oppdages at påstander ikke samsvarer med framstillingen din, kan Shutterstock sende deg en skriftlig advarsel om at en tvistesak er opprettet. Du blir kontaktet på e-postadressen som er registrert på profilen din hos Shutterstock hvor du gjøres kjent med opplysningene i kravet.

   1. Mens en slik tvist avgjøres kan Shutterstock holde tilbake royalties og/eller kompensasjon til deg. Beløpet fastslås på grunnlag av Shutterstocks anslåtte verdi av kravet.

   2. Du forplikter deg til å samarbeide med Shutterstock i slike tvistesaker. Du kan også velge å søke advokathjelp i forbindelse med en tvistesak, men dette må gjøres for egen regning.

 14. Konfidensialitet
  • Du mottar en viss mengde konfidensiell informasjon som eies av andre når du sender inn innhold til Shutterstock. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, royalty-beløp og betalinger samt inntektsopplysninger («Konfidensiell informasjon»). Du godtar å oppbevare konfidensiell informasjon på en konfidensiell måte og ikke avsløre denne til noen andre tredjeparter enn representanter, agenter, advokater, regnskapsmedarbeidere, revisorer og rådgivere. Disse skal ha en gyldig grunn til å vite denne informasjonen, og før du deler informasjonen med dem, må også disse aktørene godta å holde den konfidensiell.

 15. Skadesløsholdelse
  1. Hvis du eller noen av representantene dine bryter avtalen eller havner i en tvistesak om denne, godtar du at Shutterstock og selskapets datterselskaper, samarbeidspartnere, direktører og medarbeidere ikke skal holdes ansvarlig for noe krav, tap, skade eller utgifter du får (inkludert advokatutgifter og utbetalinger). Du er bare ansvarlig for tilfeldige, konsekvensielle eller spesielle skader hvis en tredjepart oppretter en tvist om dette.
  2. Shutterstock utbetaler skadeserstatning og beskytter deg mot alle tvister, tap, skader og utgifter som oppstår ved at Shutterstock eller noen av selskapets medarbeidere beskyldes for eller faktisk har brutt noen av tjenestevilkårene, inkludert advokatutgifter og utbetalinger på et fornuftig nivå. Shutterstock er bare ansvarlig for tilfeldige, konsekvensielle eller spesielle skader hvis en tredjepart oppretter en tvist om dette.
  3. Hvis Shutterstock er parten som utøver skadesløsholdelse, skal selskapet forsvare seg mot slike krav, kontrollere prosessen og inngå forlik etter eget forgodtbefinnende. Hvis et forlik skaper en finansiell forpliktelse for deg, må du skriftlig samtykke til dette, noe som må gjøres så raskt som mulig. Hvis du er parten som utøver skadesløsholdelse, har Shutterstock rettigheten til å overta kontrollen av prosessen, men selskapet er ikke forpliktet til dette.

  4. Når skadesløsholdelse søkes i en juridisk tvistesak skal parten som er utsatt for skadesløsholdelse gjøre følgende:

   1. Raskt varsle parten som utøver skadesløsholdelsen om kravet. Hvis parten som er utsatt for skadesløsholdelse ikke varsler parten som utøver skadesløsholdelsen må sistnevnte fortsatt innfri skadesløsholdelseforpliktelsene sine under tjenestevilkårene, med mindre mangelen på varsel fører til materiell skade hos parten som utøver skadesløsholdelsen.
   2. Gi parten som utøver skadesløsholdelsen muligheten til å forsvare seg i tvistesaken med advokathjelp som godtas av parten som er utsatt for skadesløsholdelse. Advokaten som godtas av forsikringselskapet til parten som utøver skadesløsholdelsen skal også godtas av parten som er utsatt for skadesløsholdelse. Parten som er utsatt for skadesløsholdelse godtar å samarbeide med parten som utøver skadesløsholdelsen i forsvaret mot alle tvister. Disse utgiftene dekkes av parten som er utsatt for skadesløsholdelse. Hvis parten som utøver skadesløsholdelse bestemmer seg for å ikke forsvare en tvist eller mislykkes med dette, kan parten som er utsatt for skadesløsholdelse gjøre dette for førstnevntes regning.

 16. Voldgift
  1. Denne “voldgiftsavtalen”, som er regulert av Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 et seq.), er ment å være så bred som lovlig tillatt, og, unntatt det den ellers oppgir, gjelder alle tvister eller kontroverser, i fortid, nåtid eller fremtid, som ellers ville vært løst av en domstol eller foran et annet forum enn en voldgiftsdommer, og gjelder alle tvister Shutterstock har mot deg eller tvister du har mot Shutterstock, og/eller dets agenter og ansatte – som alle kan håndheve denne voldgiftsavtalen. Alle tvister omhandlet av denne voldgiftsavtalen løses av endelig og bindende voldgift, og ikke etter domstol eller juryprøving.
  2. Alle kontroverser eller tvister som oppstår som følge av eller relatert til tjenestevilkårene, eller brudd på disse, og/eller nettstedet til Shutterstock skal avgjøres av bindende individuell (ikke gruppe) voldgift som administreres etter daværende, gjeldende Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association ("AAA-regler") (AAA-reglene er tilgjengelige via internett på www.adr.org/commercial eller ved å bruke en tjeneste som Google for å søke etter "AAA Commercial Arbitration Rules".); gitt at dersom det er en konflikt mellom AAA-reglene og denne voldgiftsavtalen skal denne voldgiftsavtalen dominere.
  3. Som angitt nedenfor, forholdet mellom partene er å anse som et mellom uavhengige kontraktører. Det foreligger ikke et partnerskap, fellesforetak, arbeidstakerforhold, franchise eller byrå opprettet mellom de to partene. I den grad du imidlertid påstår et ansettelsesforhold mellom deg og Shutterstock, skal alle slike tvister som oppstår som følge av eller relatert til en slik tvist, inkludert uten begrensninger tvister som oppstår som følge av eller relatert til søknaden din og valg for angivelig ansettelsesforhold, angivelig ansettelsesforhold, og/eller oppsigelse av angivelig ansettelsesforhold også være underlagt voldgift og dekkes av denne voldgiftsavtalen, og inkluderer uten begrensninger lovpålagte og fellesrettslige krav om lønn, overtid og andre kompensasjoner eller skyldige penger, og tvister om diskriminering, trakassering eller gjengjeldelse. Alle tvister om ansettelsesforhold skal administreres av American Arbitration Association, og unntatt som gitt i denne voldgiftsavtalen, vil være etter daværende, gjeldende Employment Arbitration Rules of the AAA ("AAA-regler for ansettelsesforhold") (AAA-regler for ansettelsesforhold er tilgjengelige via internett på www.adr.org/employment eller ved å bruke en tjeneste som Google for å søke etter "AAA Employment Arbitration Rules".); gitt at dersom det er en konflikt mellom AAA-reglene for ansettelsesforhold og denne voldgiftsavtalen skal denne voldgiftsavtalen dominere.
  4. Voldgiftsdommeren, og ingen føderal, statlig eller lokal domstol eller etat, skal ha eksklusiv autoritet til å løse enhver tvist relatert til gyldighet, anvendelsesmulighet, gjennomførbarhet, uforsvarlighet eller avkall på denne voldgiftsavtalen, inkludert, men ikke begrenset til, enhver tvist om at hele eller deler av avtalen er mangelfull eller ugyldig. Den forrige setningen gjelder ikke for fraskrivelse av rett til gruppesøksmål, og alle tvister relatert til gyldighet, anvendelse, håndhevelse, uforsvarlighet eller avkall på fraskrivelse av rett til gruppesøksmål kan bare avgjøres av en domstol med kompetent virkekrets, og ikke av en voldgiftsdommer.
  5. Dom på tildelingen som gis av voldgiftsdommeren kan innføres av alle domstoler som har virkekrets derav eller har virkekrets over den relevante parten eller dens eiendeler. Med mindre det er forbudt etter gjeldende lov skal stedet for voldgiften være staten og fylket New York; med unntak for tvister som oppstår som følge av eller relatert til et angivelig ansettelsesforhold, som skal føres på eller nær stedet og i staten der du bor. Voldgiftsdommeren skal velges under gjeldende AAA-regler. Med mindre det er forbudt etter gjeldende lov eller gjeldende AAA-regler skal hver part bære sine egne omkostninger i voldgiftssaken, og alle tvister om fordeling av avgifter og omkostninger skal avgjøres av voldgiftsmannen. Denne voldgiftsavtalen gjelder ikke for tvister som en gjeldende føderal statutt uttrykkelig sier ikke kan bli voldgitt eller underlagt voldgiftsavtale før tvist. Begge partene godtar at følgende krav er unntatt voldgiftsavtalen og vil bli bragt for en rettssak i en domstol med kompetent virkekrets: (i) Alle krav knyttet til faktiske eller potensielle overtredelser, feilbruk eller brudd med en parts opphavsrett, varemerker, handelshemmeligheter, patenter eller andre immaterielle rettigheter; og (ii) alle krav som krever påbudt lettelse basert på krevende omstendigheter (f.eks. umiddelbar fare for at det skal utøves en kriminell handling, hacking eller cyberangrep). Muligheten til å reise en voldgiftssak gjelder selv om disse tjenestevilkårene blir avsluttet.
  6. Du og Shutterstock samtykker til å løse eventuelle tvister gjennom bindende individuell voldgift og ikke gjennom prosess.
  7. FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL GRUPPESØKSMÅL. DU OG SHUTTERSTOCK ER ENIGE OM AT DERE BARE KAN TREKKE HVERANDRE FOR RETTEN SOM PRIVATPERSONER OG IKKE SOM EN SAKSØKER ELLER GRUPPEMEDLEM I NOEN PÅSTÅTT GRUPPE, KOLLEKTIV ELLER REPRESENTASJONSAKTIVITET. Med mindre du og Shutterstock er enige, kan ingen voldgiftsdommer eller dommer konsolidere mer enn én persons krav, eller på annen måte presidere over noen form for representativ- eller klasseprosedyre. Voldgiftsmannen kan bare utstede en midlertidig forføyning til den individuelle parten som ber om dette og bare så lenge dette samsvarer med partens individuelle tvister. Både du og Shutterstock er enige om å frasi dere muligheten til å gjennomføre en rettssak med jury for å løse eventuelle uenigheter om tjenestevilkårene.

 17. Elektronisk kommunikasjonleveranse
  1. Du er enig i og samtykker til å motta all kommunikasjon, avtaler, dokumenter, varsler og avsløringer (felles, «kommunikasjon») som Shutterstock gir i tilknytning til innholdet ditt og kontoen din. Kommunikasjon inkluderer avtaler og retningslinjer du samtykker til, oppdateringer av disse avtalene eller retningslinjene, kontoutskrifter, skatteoppgjør, og all annen informasjon relatert til innholdet ditt og kontoen din. Shutterstock vil sørge for at du får kommunikasjonen ved å poste disse på Shutterstock-nettstedet eller via e-post til hoved-e-postadressen lagret i bidragsyterkontoen din for Shutterstock.
  2. For å kunne få tilgang og beholde elektroniske kommunikasjon trenger du en datamaskin eller en mobilenhet med en Internett-tilkobling, en oppdatert versjon (som definert under) av en nettleser; en oppdatert versjon av et program som leser og viser PDF-filer nøyaktig; en gyldig e-postadresse (e-postadressen din lagret hos Shutterstock i bidragsyterkontoen din); og tilstrekkelig lagringsplass til å lagre tidligere kommunikasjon eller en installert skriver til å skrive dem ut. Vi vil varsle deg dersom det er noen nødvendige materielle forandringer på fastvaren eller programvaren for å motta elektronisk kommunikasjon. «Gjeldende versjon» refererer til en versjon av programvaren som nå støttes av dens utgiver. Vi forbeholder oss retten til å avslutte støtte av en gjeldende versjon av programvaren hvis, etter vår mening, den har en sikkerhetsfeil eller annen feil som gjør den upassende for bruk med Shutterstocks produkter og tjenester.
  3. Ved å gi ditt samtykke bekrefter du at du har tilgang til det nødvendige utstyret og har muligheten til å motta, åpne og skrive ut eller laste ned en kopi av en hver kommunikasjon til egen dokumentasjon. Du kan skrive ut eller lagre en kopi av denne kommunikasjonen til egen dokumentasjon ettersom at de kan være utilgjengelige online ved en senere dato.
  4. Du kan tilbaketrekke samtykket ditt til å motta kommunikasjon elektronisk ved å skrive til oss på «Shutterstock, Inc. Att: Electronic Communications Delivery Policy, 350 Fifth Ave, 21st Floor, New York, NY 10118, USA», ved å kontakte Shutterstocks kundestøtte. Tilbaketrekkingen din av samtykke vil tre i kraft etter at vi har hatt en rimelig mulighet til å agere på den. Etter at du samtykker til å motta kommunikasjon elektronisk, kan du trekke tilbake samtykket til å motta skatteskjemaer elektronisk ved å kontakte oss som beskrevet over. Du vil fortsette å motta alle annen kommunikasjon elektronisk, men vi vil sende Form 1099 eller 1042-S til deg per post.
  5. Hvis du, etter å har samtykket til å motta kommunikasjon elektronisk, vil ha en papirversjon av kommunikasjonen vi sendte deg tidligere, kan du be om en kopi innen 180 dager etter datoen vi sendte deg kommunikasjonen ved å kontakte oss som beskrevet over. Vi vil sende deg papirkopien med U.S. Mail For at vi skal kunne sende deg papirkopier, må du har registrert den nåværende gateadressen din i bidragsyterkontoen din. Hvis du ber om papirkopier, forstår og og samtykker du i at Shutterstock kan belaste deg et gebyr for dokumentforespørsel for hver kommunikasjon. Gebyret for dokumentforespørsel vil ikke ble belastet hvis du ber om Form 1099 eller 1042-S i papirformat.
  6. Det er ditt ansvar å holde e-postadressen din oppdatert slik at Shutterstock kan kommunisere med deg elektronisk. Du forstår og samtykker i at hvis Shutterstock sender deg en elektronisk kommunikasjon, men du ikke mottar den fordi din primære, registrerte e-postadresse ikke er korrekt eller er utdatert eller blokkert av din forsørger, eller du av en annen grunn ikke kan motta elektroniske kommunikasjoner, vil Shutterstock anses å ha gitt deg kommunikasjonen. Du kan oppdatere den primære e-postadressen eller gateadressen din til enhver tid ved å oppdatere informasjonen lagret i dine «Innstillinger for bidragsyterkonto».

 18. Diverse
  1. Forholdet mellom partene er å anse som et mellom uavhengige kontraktører. Det foreligger ikke et samarbeid, fellesforetak, arbeidstakerforhold, franchise eller byrå mellom de to partene.
  2. Brukervilkårene inneholder hele forståelsen til partene angående emnet som dekkes i denne teksten, og disse har forrang over alle andre avtaler som handler om dette emnet.
  3. Gyldigheten, tolkningen og iverksettelsen av tjenestevilkårene, saker som oppstår som en følge av tjenestevilkårene eller deres opprettelse, utførelsen eller bruddene på disse, samt alle beslektede saker, er underlagt lovene i den amerikanske delstaten New York (uten henvisning til valg av lovdoktrine). Underlagt voldgiftsavtalen ovenfor, alle rettslige skritt angående gyldigheten, tolkningen og iverksettelsen av tjenestevilkårene og saker som oppstår som følge av eller relaterer til disse tjenestevilkårene eller deres opprettelse, utførelse eller brudd, eller tilknyttede saker, skal kun bringes for rettsvesenet i delstaten New York i fylket New York eller i USA for Southern District i New York, og alle parter som samtykker til disse domstolenes eksklusive virkekrets, avstå fra eventuelle innvendinger mot anseelse eller bekvemmelighet av slike arenaer.
  4. Dersom enkelte av disse tjenestevilkårene blir ansett som ugyldige av et juridisk- eller tilsynsorgan med kompetent virkekrets, eller voldgift som gjeldende, vil et slikt funn bare begrenses til den ugyldige eller ugjennomførlige delen, uten at de resterende delene av en slik individuell betingelse eller en hver annen del av tjenestevilkårene skal påvirkes, slik at disse tjenestevilkårene ellers skal være i full kraft og effekt. Tjenestevilkårene er bindende og skal virke til fordel for alle partene og deres respektive juridiske representanter, interesseetterfølgere og godtatte tildelingspersoners fordel.
  5. Shutterstock er ikke ansvarlig for noen skader, inkludert faktiske, direkte, spesielle eller følgeskader som oppstår under innsendelsen eller bruken av innholdet ditt, enten av Shutterstock eller en sekundærlisens derav, eller avslutningen av bidragsyterkontoen din. Du samtykker til all potensiell bruk av innholdet ditt, og har ingen rett til å kreve noen spesifisert kompensasjon som følge av individuell eller samlet bruk.
  6. Legg merke til at Shutterstock reserverer rettigheten til å modifisere vilkårene når som helst etter eget skjønn, det er gitt at ingen endringer gjelder for voldgiftssaker som er i påvente av behandling eller juridiske tvister som er fremsatt før endringen fant sted. Shutterstock vil varsle deg om en hver slik endring med en kunngjøring på denne siden, din påloggingsside, og/eller på andre måter for å gi deg muligheten til å gå gjennom endringene før de trer i kraft. Endringer i disse tjenestevilkårene vil ikke gjelde retroaktivt. Ved å fortsette å gjøre innhold tilgjengelig gjennom Shutterstock, godtar du å være bundet av alle slike endringer. Hvis du er uenig i disse endringene ber vi om at du, i henhold til vilkårene her, fjerner alt innholdet ditt fra Shutterstock du ikke vil disse endringene skal gjelde for.
  7. I tilfelle at du bryter noen av vilkårene i denne eller noen annen avtale med Shutterstock, skal Shutterstock ha rett til å avslutte kontoen din uten ytterligere varsel, i tillegg til Shutterstock øvrige rettigheter etter loven og/eller eiendomsrettigheter.
  8. Det er uttrykkelig forstått og akseptert at disse tjenestevilkårene er inngått utelukkende for partenes gjensidig nytte, og at ingen fordeler, rettigheter, plikter eller forpliktelser er tiltenkt i disse tjenestevilkårene for noen tredjepart.
  • Når du sender inn innhold til Shutterstock og/eller ved å delta i forumene, godtar du tjenestevilkårene i disse, Shutterstock-nettstedets vilkår og Shutterstocks personvernerklæring, hvorav begge disse anses som en del av vilkårene ved at de er angitt her.

  • Vilkårene gjelder fra og med onsdag, februar 05, 2020.