Hizmet Koşulları
Bu çeviri sadece bilgi amaçlıdır ve hukuki açıdan bağlayıcı bir belge değildir. Lütfen İngilizce aslındaki koşullara bakın.
  • Shutterstock, Inc. ve bağlamın gerektirdiği durumlarda iştirakleri (“Shutterstock”) stok medyaya yönelik global bir pazar işletmektedir. Shutterstock müşterileri, Shutterstock web sitelerinden (topluca “Shutterstock Web Siteleri”) içerik lisanslamak için bir ücret öder.
  • Aşağıdaki Hizmet Koşulları (“TOS”) sizinle Shutterstock arasında yapılan, yasal olarak bağlayıcı, münhasır olmayan bir anlaşmadır. Lütfen bu Hizmet Koşullarını dikkatle okuyup tam olarak anladığınızdan emin olun. Bu Hizmet Koşullarında Shutterstock ile olan yasal ilişkiniz; Shutterstock’a gönderdiğiniz her türlü fotoğraf, görsel, vektör, hareketli görsel, animasyon, film, video, görsel-işitsel çalışma veya başka bir medya ve bunlarla ilişkili anahtar sözcükler, meta veri ve/veya başlıklar (topluca “İçerik”) ile Shutterstock’a verdiğiniz tüm haklar ve Shutterstock’un bu İçeriği kullanım şekli tanımlanmakta ve düzenlenmektedir.
  • Hizmet Kullanım Koşulları, mahkemede dava veya jürili duruşma yerine kapsam dahilindeki anlaşmazlıkların tahkimini gerektiren bağlayıcı bir tahkim anlaşmasını içerir.

 1. Genel Bakış
  1. Shutterstock’a İçerik göndererek, Shutterstock’a İçeriğinizin Shutterstock müşterilerine dağıtılması, Shutterstock platformu ve hizmetlerinin performansı ve operasyonunu optimize etmek ve yeni özellikler ve ürünler geliştirmek dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi makul bir iş amacı için sizin tarafınızdan yüklenen ve Shutterstock tarafından kabul edilen her türlü İçeriği dizinlemek, analiz etmek, kategorize etmek, arşivlemek, çoğaltmak, türev çalışmalar hazırlamak, dahil etmek, halka açık olarak sergilemek, satmak, reklamını yapmak ve pazarlamak amacıyla dünya genelinde, alt lisans verilebilir, münhasır olmayan hak ve lisans vermektesiniz. Ayrıca Shutterstock’a İçeriğinizi yönetmesi ve lisanslaması için söz konusu İçerikle ilgili bilgi ekleme, değiştirme veya kaldırma izni de verirsiniz.
  2. Shutterstock’un pazarlama ve reklam faaliyetleriyle bağlantılı olarak, size herhangi bir ödeme yapmadan adınızı, görüntülenen adınızı ve İçeriğinizi kullanması için Shutterstock’a dünya çapında geçerli, münhasır olmayan bir hak veriyorsunuz. Shutterstock, kendi takdirine bağlı olarak, size karşı hiçbir yükümlülüğü olmadan yukarıda belirtilenlerin tamamını veya bir kısmını yapmaktan kaçınabilir.
  3. Shutterstock, Shutterstock, Inc. Hizmet Koşulları Lisans Sözleşmeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Shutterstock tarafından yapılan lisans sözleşmeleri (topluca “Lisanslar”) doğrultusunda sınırsız bir süre için kullanılmak üzere tüm İçeriği herhangi bir Shutterstock markası veya platformu aracılığıyla müşterilerine lisanslama hakkına sahip olacak fakat böyle bir yükümlülüğü olmayacaktır.

 2. İçeriğin Mülkiyeti
  • Tüm İçeriğe ilişkin telif hakları telif hakkı sahibinde kalır ve Shutterstock’a ve Shutterstock’un alt lisans alanlarına verilen lisanslara tabi olarak, bu Hizmet Koşullarındaki hiçbir hüküm, telif hakkının Shutterstock’a devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Ancak, Shutterstock’a İçerik göndererek, müşterilerin İçeriğinizi Shutterstock tarafından verilen Lisanslar çerçevesinde kullanabilmesi için, sanatçının yazarlık haklarından ya da New York Eyaleti yasaları, ABD Telif Hakkı Yasası veya herhangi bir yargı alanındaki benzer yasalar uyarınca sahip olduğunuz diğer haklardan açıkça feragat edersiniz.

 3. İzinler
  1. Shutterstock’a gönderdiğiniz ve Shutterstock’un takdirine göre tanınabilir bir yüz veya tanınabilir bir insan figürü ya da ses veya görünüm dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın başka bir tanınabilir özellik içeren tüm İçerikler için geçerli ve doğru bir model izni sağlamayı kabul edersiniz. Ayrıca, söz konusu gereklilik Shutterstock tarafından tayin edilmek üzere, bu izinleri gerektiren tüm İçerikler için Shutterstock’a geçerli ve doğru bir mülkiyet izni sağlamayı da kabul edersiniz. Tüm izinler İçerikle birlikte Shutterstock’a elektronik olarak gönderilecektir. Tanınabilir bir kişiyi gösteren ve/veya mülkiyet izni gerektiren fakat izni olmayan içerikler Shutterstock tarafından, kendi takdirine bağlı olarak “Sadece Haber Amaçlı Kullanıma Yönelik” olarak kabul edilebilir.
  2. Tüm orijinal izinleri saklamaktan ve izinler için eksiksiz ve doğru kayıtlar tutmaktan yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.
  3. Sahte, yanlış veya başka bir şekilde eksik olan izinlerin sunulması Hizmet Koşullarının maddi ihlali anlamına gelir. Gönderdiğiniz izinler, Hizmet Koşulları ile tutarsız hükümler ya da Shutterstock Hukuk Merkezinde tutulan Shutterstock izinlerinde bulunmayan herhangi bir kısıtlama içeremez.
  4. Shutterstock’un olası veya fiili bir yasal işleme yanıt vermek, ilgili yasalara, düzenlemelere ve/veya birlik raporlama gerekliliklerine uymak için ya da Shutterstock’un kendi takdirine göre makul gördüğü başka bir nedenle, gerekli olduğu ölçüde izinlerin kopyasını müşterilere verebileceğini kabul edersiniz.
  5. “Sadece Haber Amaçlı Kullanıma Yönelik” olarak gönderdiğiniz tüm İçerikte konunun aslına sadık bir biçimde gösterileceğini ve doğru başlıklar ve anahtar sözcüklerin kullanılacağını kabul edersiniz. Ayrıca, bazı “Sadece Haber Amaçlı Kullanıma Yönelik” İçeriklerin üçüncü taraftan alınmış bir yetki belgesi gerektirebileceğini ve bu belgede Katılımcıya söz konusu İçeriği kaydetme hakkının verileceğini (“Referans”) de kabul edersiniz. Bu Referansları Shutterstock’a talep üzerine sağlamanız gerekecektir.
  6. Shutterstock’un “Sadece Haber Amaçlı Kullanıma Yönelik” olarak nitelenen İçeriklerin Shutterstock’un kendi takdirine bağlı olarak Haber Amaçlı olmayan bir bağlamda kullanılmasına izin verebileceğini kabul edersiniz (ör. Shutterstock, müşterinin söz konusu kullanım için gerekli izin ve hakları alması şartıyla “Sadece Haber Amaçlı Kullanıma Yönelik” olarak tanımlanmış İçerikleri ticari amaçla kullanmasına izin verebilir).

 4. Hesaplar
  1. Shutterstock katılımcı hesabınız ve İçeriğiniz hakkında, İçeriğin üretildiği tarih, yer ve bunun için kullanılan ekipman bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi kabul edersiniz;
  2. Shutterstock hesabı açarak, bu anlaşmaya referans yoluyla dahil edilen ve Shutterstock’un sizinle, hesabınızla, İçeriğinizle ilgili veriler veya yukarıdakilere dair diğer bilgiler dahil olmak üzere sizin tarafınızdan sunulan İçerik ve verileri (“Kişisel Veriler”) toplama, işleme, depolama ve aktarma şeklini düzenleyen Shutterstock Gizlilik Politikasını kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Kişisel Verilerinizin toplanabileceğini, işlenebileceğini, depolanabileceğini ve kendi yargı alanınız dışındaki yargı alanlarına aktarılabileceğini kabul edersiniz.
  3. Shutterstock sahtecilik, fikri mülkiyet ihlali, gizlilik veya reklam hakları dahil üçüncü taraf haklarının ihlali, indirme sayısının olduğundan yüksek gösterilmesi, müstehcen veya şiddet içeren ya da aşağılayıcı olarak kabul edilebilecek materyal gönderilmesi, zaman içinde değişiklik yapılabilecek Shutterstock ilkelerine uyulmaması, Shutterstock ile aranızda yapılmış bu veya başka bir anlaşmanın hükümlerinin ihlal edilmesi nedeniyle ya da öyle uygun gördüğü için herhangi bir hesabı açmayı reddetme veya mevcut bir hesabı kapatma hakkına sahiptir.
  4. Shutterstock, yazılı talebinizi almasını izleyen en geç doksan (90) gün içinde hesabınızı sonlandıracaktır. Açıklık getirmek açısından, hesabınız Shutterstock tarafından kesin olarak sonlandırılana kadar İçeriğiniz Shutterstock müşterileri tarafından lisanlanmaya açık kalacaktır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Shutterstock’un Hizmet Koşullarında maddi bir değişiklik yapması ve size önceden bildirimde bulunmaması durumunda, söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihini izleyen otuz (30) gün içinde hesabınızı sonlandırabilirsiniz.
  5. Shutterstock’tan herhangi bir İçerik öğesinin kaldırılmasından sonra, Shutterstock, önceden aktive ettikleri “comp” lisansına sahip müşterileri desteklemek gibi amaçlarla, bu tür İçeriklere ilişkin mevcut lisansları makul bir süreyle değiştirebilir.
  6. Hesabınız herhangi bir nedenle sonlandırılırsa başka bir hesap açmadan önce Shutterstock’un yazılı iznini almanız gerekir. Her biri için Shutterstock’un yazılı onayı olmadan aynı anda birden çok aktif katılımcı hesabınız olamaz.
  7. Shutterstock’un önceden alınmış yazılı onayı olmadan birden fazla hesaba aynı İçeriği gönderemezsiniz.

 5. İçerik
  1. Shutterstock, herhangi bir nedenle Shutterstock Sitelerine içerik kabul etmeme ya da Sitelerden İçerik kaldırma hakkına sahiptir. Shutterstock, herhangi bir İçeriğin Shutterstock’u veya herhangi bir memurunu, yöneticisini, yönetim kurulu üyesini veya çalışanını yasal işlemle karşı karşıya bırakabileceğine (Shutterstock’un takdirine göre) kanaat getirirse ya da İçerik Hizmet Koşullarını ihlal eder nitelikteyse bu İçeriği kaldıracaktır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın ve Shutterstock’un takdirine bağlı olarak, herhangi bir nedenle kaldırdığınız veya vazgeçtiğiniz İçerikler, kaldırılan İçeriğin “comp” (ücretsiz deneme) versiyonlarını daha önce indirmiş olan müşterilere lisanslanabilir.
  2. Shutterstock, Shutterstock Sitelerinden kaldırılan veya vazgeçilen İçeriklerin, söz konusu İçeriğin Shutterstock Sitelerinden kaldırılmasını izleyen doksan (90) gün içinde Shutterstock’un tüm bağlı şirketlerinin ve iş ortaklarının web sitelerinden (aynı markaya sahip web siteleri dahil) kaldırılması için gereken makul çabayı gösterecektir.
  3. Daha sonra Shutterstock Sitelerinden kaldırılan İçerikler için Shutterstock tarafından verilen lisanslar, tam olarak yürürlükte ve süresiz olarak geçerli olmaya devam edecektir.
  4. Shutterstock, model izinli İçeriği pornografik, karalayıcı veya aldatıcı bir şekilde ya da iftira niteliğinde, müstehcen veya yasa dışı olarak nitelendirilebilecek bir biçimde bilerek lisanslamayacaktır.
  5. Shutterstock, İçeriğinizi Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter ve benzer siteler dahil sosyal medya platformlarında ve bunlarla ilişkili uygulamalarda pazarlayabilir ve/veya reklamını yapabilir.

 6. İçerik Gönderme Kuralları
 7. Forum Kılavuz ilkeleri
 8. Ücretlendirme
  1. Shutterstock, kendisinin ödeme aldığı her benzersiz İçerik indirmesi için size bir telif ödeyecektir. Şu anda geçerli olan telif ücretleri Kazanç Tablosunda verilmiş, bu Tablo da referans yoluyla bu anlaşmaya dahil edilmiştir. Bir müşteri aynı İçerik öğesini birden fazla kez indirirse sadece bir kez ödeme alırsınız. Shutterstock katılımcı hesabınıza yansıyan müşteri indirmelerinin raporlanmasında gecikmeler olabilir.
  2. Telif ödemeleri ve ilgili hesap pusulaları aylık olarak, her ayın 15’inde veya buna yakın bir tarihte, önceki ayın indirmeleri için düzenlenecektir. Ödemeler otomatik olarak yapılır; talepte bulunmak gerekmez.
  3. Muhasebe dönemi başına minimum ödeme bulunmaktadır: Otuz Beş ABD Doları (35,00 USD) (“Minimum Ödeme”). Bir muhasebe dönemi sırasında Minimum Ödeme Tutarına ulaşmazsanız veya Shutterstock’a geçerli bir elektronik ödeme hesabı verdiyseniz, alacağınız ödeme sonraki muhasebe dönemine aktarılır. Telif hesabınızda biriken kazanç Minimum Ödeme Tutarına ulaşmadan hesabınızı iptal ederseniz bu teliften vazgeçmiş olursunuz. Netleştirmek amacıyla, katılımcı hesabınızı devre dışı bıraktıktan sonra veya geçerli Minimum Ödeme eşiğine ulaşılana kadar tahakkuk eden herhangi bir kazanç için hak sahibi olmazsınız.
  4. Hesabınız Hizmet Koşullarının maddi hükümlerinin ihlali nedeniyle sonlandırılırsa, kanun ve hakkaniyet çevresindeki diğer haklarına ek olarak Shutterstock, bu anlaşma uyarınca size ödenmesi gereken telifi ve/veya diğer ücretleri tazminat olarak alıkoyma hakkına sahip olacaktır.
  5. Shutterstock hizmetini İçeriğinizi tek bir müşteriye ya da küçük bir müşteri grubuna aktarmak için kullanamaz ve kendi İçeriğinizi indiremezsiniz. Bu tür aktiviteler Hizmet Koşullarının maddi ihlali anlamına gelir. Bu tür aktivitelerde bulunursanız Shutterstock, hesabınızı sonlandırma ve/veya birikmiş fakat ödenmemiş telifi alıkoyma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu anlaşma kapsamındaki haklarına başvurabilir.
  6. Shutterstock, hesabınıza alacaklandırılan telifi düşerek Shutterstock tarafından yapılan geri ödemelerle bağlantıl olarak size ödenen telifi tazmin edebilir. Kredi kartı geri ödemeleri de geri ödenen aboneliklerle aynı şekilde işleme alınacaktır.
  7. Shutterstock size herhangi bir nedenle fazladan telif ödemesi veya başka bir ödeme yaparsa, fazladan ödenen tutarı biriken telif ücretinizden düşme ya da fazladan ödenen telif veya diğer ücretin derhal geri ödenmesini talep etme hakkına sahip olacaktır.
  8. Satış fiyatının yüzdesi olarak hesaplanan telif ödemeleri, Shutterstock tarafından alınacak ve Shutterstock’un aldığı ödemelere uygulanan, herhangi bir iade, iptal, önceki fazla ödeme, vergi, resim, harç, gümrük resmi, para değiştirme maliyeti ve diğer benzer masraflara ilişkin her türlü gerekli indirim yapıldıktan sonra hesaplanacaktır. Shutterstock’un lisans alanının Shutterstock’a yapabileceği ödeme tutarını etkileyen bir yasa, kararname veya başka bir kısıtlama varsa Shutterstock, bu lisans alanın Shutterstock’a yaptığı ödemedeki kesinti tutarıyla orantılı bir tutarı Katılımcının telif ödemesinden düşebilir.
  9. Ödemelerinizi online bir ödeme işleme hizmeti (ör. PayPal, Payoneer veya Skrill) aracılığıyla alıyorsanız online ödeme işleme hizmeti hesabınızı başka bir Shutterstock katılımcısı ile paylaşamazsınız. Shutterstock’un bu anlaşma kapsamında size ödeme yapma yükümlülüğü, sizin seçtiğiniz online ödeme işleme hizmetine ödeme yaptığında yerine getirilmiş olacaktır.
  10. Netleştirmek amacıyla, uygun olan durum ve zamanlarda Shutterstock, bu anlaşma kapsamındaki Katılımcı telif ücretleriyle ilgili hak ve yükümlülüklerini ilgili global tüzel kişiliklere atayabilir ve Katılımcının bu tür telif haklarına ilişkin haklarının bu tür atamalardan etkilenmeyeceğini teyit eder.

 9. Yönlendirme Programları
  1. İçerik sağlamak üzere başka katılımcıları Shutterstock’a yönlendirirseniz ve bu katılımcılar, Shutterstock’un yönlendirme programı kapsamında yönlendiren taraf olduğunuzu Shutterstock’a bildirirse Kazanç Tablosunda belirtilen şekilde komisyon kazanırsınız. Daha sonra Shutterstock’a geri yansıtılan ve geri ödenen bir abonelikten sizin hesabınıza yatırılan yönlendiren kullanıcı komisyonları, fazla komisyon ödemesi olarak kabul edilir. Shutterstock, size Shutterstock yönlendirme programı kapsamında yapılacak ödemeleri, yönlendirilen katılımcının Shutterstock hesabını açtığı tarihten itibaren 90 güne kadar erteleme hakkına sahiptir.
  2. Shutterstock’a yeni bir müşteri yönlendirirseniz ve bu müşteri, ilk alışverişi olarak tek kullanıcılı, self-servis bir görsel ve video klip aboneliği veya paket ürün satın alırsa Shutterstock, Kazanç Tablosunda belirtilen şekilde telif hesabınıza ödeme yapar. Yönlendirdiğiniz müşterinin yaptığı yenilemeler ya da sonraki alışverişler için telif almazsınız. Daha sonra Shutterstock’a geri yansıtılan ve geri ödenen bir abonelikten sizin hesabınıza yatırılan yönlendiren kullanıcı telifleri, fazladan telif ödemesi olarak kabul edilir. Shutterstock, size Shutterstock yönlendirme programı kapsamında yapılacak ödemeleri, yönlendirilen müşterinin uygun ilk alışverişinin tarihinden itibaren 90 güne kadar erteleme hakkına sahiptir.

 10. Vergiler
  1. ABD Gelir İdaresi ("IRS") tarafından tanımlandığı şekliyle “ABD Vatandaşı” iseniz, Shutterstock’tan ödeme alabilmek için doldurulmuş ve imzalanmış bir geçerli bir W-9 IRS Formunu Shutterstock’a göndermeniz gerekir. W-9 formu, yalan yere yemin etme cezasına tabi olmak üzere, vergi kimlik numaranızın doğru olduğunu ve yedek stopaj vergisine tabi olmadığınızı beyan etmek için kullanılır.
  2. IRS tarafından tanımlandığı şekliyle bir “Yabancı Kişi” iseniz Shutterstock’un size ödeme yapabilmesi için geçerli bir IRS W-8 formunu uygun şekilde doldurup imzalayarak Shutterstock’a göndermeniz gerekir. Yabancı kişiler, ABD’li kaynaklardan elde ettikleri gelir için ABD gelir vergisine tabi olabilir ve Shutterstock, bu gelire uygun stopaj vergilerini uygulamak zorunda olabilir. Ancak, ABD’nin gelir vergisi anlaşması olan yabancı bir ülkenin mukimi olarak stopaj vergisinden muaf tutulmayı veya daha düşük oranda stopaj vergisi ödemeyi talep etme hakkınız olabilir.
  3. Yukarıda “a” veya “b”de tanımlanan durumunuz veya W-8 veya W-9 Formlarında belirttiğiniz bilgilerde, uygun şekilde, bir değişiklik olursa, Shutterstock’u zamanında bilgilendirmeniz gerekir ve bizler tarafından geçerli bir bildirim alınana kadar vergi durumunuzu ve ABD stopaj vergisinin geçerliliğini belirlerken dosyalarımızdaki bilgileri kullanmaya devam ederiz.
  4. Daha fazla bilgi için lütfen Vergi Merkezine bakın.

 11. Shutterstock Ticari Markaları
  1. Bu Hizmet Koşulları uyarınca “Ticari Markalar” tüm tescilli olmayan veya tescilli ticari markalar, logolar, hizmet markaları, ticari adlar, Internet etki alanı adları veya Shutterstock tarafından şu anda veya ileride kullanılabilecek diğer köken işaretleri anlamına gelmektedir.
  2. Bu belgedeki hiçbir hüküm hiçbir şekilde herhangi bir Shutterstock Ticari Markasını kullanma hakkını size vermez ve size bu hakkın verileceği şeklinde yorumlanamaz.
  3. Shutterstock Ticari Markalarını, itibarının zedelenmesine, küçük düşürülmesine veya bu Ticari Markaların veya Shutterstock'un olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilecek bir şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Shutterstock Ticari Markalarının veya Shutterstock tarafından talep edilen Ticari Marka haklarının geçerliliği için rekabet edemez ve (örneğin; herhangi bir yasal işlem veya başka gerekçelerle) iddiada bulunamazsınız, başka bir kişi ya da kuruma rekabet veya iddiada bulunması için yardımda bulunamazsınız, bu kişi veya kurumu teşvik edemezsiniz.
  4. Shutterstock Ticari Markalarını veya herhangi bir varyasyonunu (yazım hataları dahil) üst düzey etki alanı olup olmadığına bakılmaksızın bir etki alanı adı veya etki alanı adının bir parçası olarak, blog adının veya sosyal medya kullanıcı adlarının ya da kanallarının parçası olarak veya meta etiket, anahtar kelime veya başka bir programlama kodu veya veri türü olarak kullanmayacağınızı kabul edersiniz.
  5. Shutterstock'un önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde Shutterstock'un Ticari Markasına benzer veya bu Marka ile karıştırılması muhtemel herhangi bir sözcük veya işareti uyarlayamaz ya da kullanamazsınız.
  6. Shutterstock Web Sitelerinin sayfa üstbilgileri, özel grafikleri, düğme simgeleri ve komut dosyaları dahil olmak üzere görünüm ve kullanımı Shutterstock'un ticari takdim şekli ve/veya ticari markası veya hizmet markası olup, Shutterstock'un önceden yazılı izni olmadan tamamen veya kısmi olarak kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz.
  7. Shutterstock'un önceden alınmış yazılı izni olmadan Shutterstock Web Sitelerine veya başka bir İçerik öğesine çerçeve veya etkin bağlantı yapamazsınız.
  8. Shutterstock, bu belge ile size açıkça verilmeyen, Shutterstock Ticari Markaları ile ilişkili tüm hakları saklı tutar.

 12. Telif Hakkı İhlali İddiaları
  1. İşbu belgeyle Shutterstock’a Shutterstock’un İçerik ile ilgili sahip olduğu hakları korumak için Shutterstock’un ticari olarak makul kabul ettiği tedbirleri alma hak ve yetkisi verirsiniz.
  2. İçeriğinize ilişkin bir Shutterstock lisansının amaç dışı kullanıldığını düşünürseniz söz konusu amaç dışı kullanımı Shutterstock’a bildirmeden ve söz konusu işlem için önceden Shutterstock’un yazılı onayını almadan herhangi bir Shutterstock lisans alanına karşı hiçbir işlem yapamazsınız.
  3. Shutterstock sitesindeki İçeriğe dair bir ihlal iddiası bildiriminde bulunmak isterseniz lütfen DMCA Politikamız uyarınca bize bir DMCA içerik kaldırma bildirimi gönderin.
  4. Shutterstock, Katılımcılarının haklarının müşteriler ya da başka taraflarca ihlal edilmemesi için ticari olarak makul tedbirleri alsa da herhangi bir İçerik ile ilişkili haklarınızın ihlali iddiası karşısında herhangi bir yasal işlem başlatmakla yükümlü değildir.
  5. Shutterstock’un İçeriğinizle ilgili bir şikayet alması halinde Shutterstock, DMCA Politikamız uyarınca söz konusu İçeriğe erişimi durdurup hesabınızı sonlandırabilir.
  6. Bilerek veya birden çok kez Shutterstock’a doğru olmayan telif hakkı ihlali iddialarında ve içerik kaldırma bildiriminde bulunursanız Shutterstock, size bildirimde bulunmaksızın hesabınızı devre dışı bırakma veya silme hakkını saklı tutar.

 13. Beyan ve Garantiler
   • Şunları kabul ve beyan ediyorsunuz:
  1. Bu anlaşmayı imzalamak ve anlaşma dahilindeki tüm yükümlülüklerinizi yerine getirmek için gereken tüm haklara ve yetkilere sahipsiniz;
  2. Bu anlaşmayı yapmanıza engel olabilecek hiçbir yasal engeliniz veya sözleşmeye bağlı bir kısıtlamanız bulunmamaktadır;
  3. En az 18 yaşındasınız;
  4. İçerik ve İçeriğin tüm kısımları size ait ve/veya sizin kontrolünüzdedir; üzerinde hiçbir kısıtlama yoktur; orijinal eserdir ve telif hakkının veya benzer korumaların olduğu tüm ülkelerde telif hakkı korumasından faydalanabilir;
  5. İçerikte müzik kaydı, müzik ve/veya şarkı sözü varsa bu müzik kaydını, müziği ve/veya şarkı sözlerini kullanmak için gereken tüm hakları söz konusu müzik kaydının, müziğin ve/veya şarkı sözlerinin telif hakkının sahibinden aldınız.
  6. İçeriğin bir kısmı ya da tamamı tasarım unsurları, yazı tipleri, clipart, bağımsız görüntü, vektör, fırça araçları ve tasarım programlarında (ör. Photoshop, Daz, Illustrator) bulunan benzer unsurlardan oluşuyorsa sizde bulunan son kullanıcı lisans anlaşması, hizmet koşulları veya eşdeğer lisans, oluşturduğunuz içerikteki bu unsurları kullanmanıza ve İçeriği bu belgede öngörülen amaçlarla Shutterstock’a lisanslamanıza izin vermektedir.
  7. İçerik müstehcen ya da aşağılayıcı değildir, yürürlükteki hiçbir yasa ve/veya düzenlemeyi ihlal etmemektedir ve ticari marka hakları ve gizlilik ve reklam hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir üçüncü taraf hakkını ya da telif hakkını ihlal etmemektedir.
  8. Referans gerektirebilecek her bir “Sadece Haber Amaçlı Kullanıma Yönelik” İçerik için geçerli Referanslara sahipsiniz.
  9. İçeriği doğrudan veya dolaylı etkileyebilecek ya da size bu belgeyle verilen hakları herhangi bir biçimde kısıtlayabilecek, halen devam etmekte ya da ortaya çıkabilecek olan herhangi bir dava ya da başka bir hukuki veya idari işlem bulunmamaktadır ve
  10. Shutterstock ile olan ilişkinizi veya İçerik satışınızı tanıtmak veya reklamını yapmak için istenmeyen e-postalar göndermeyeceksiniz; Shutterstock ile ilişkinizi, bu ilişkiyi yanlış yansıtan veya sponsorluk, destek, istihdam veya ilişkinizin gerçek kapsamını aşan başka bir bağlantı ima eden bir şekilde tanıtmayacak ve reklam malzemesi yapmayacaksınız; Shutterstock Ticari Markalarını arama motoru reklamları ve/veya pazarlama yoluyla kullanmayacaksınız.

   Bu tür reklamve/veya pazarlama faaliyetlerinin Shutterstock’un ve/veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal edebileceğini kabul edersiniz. Hizmet Koşullarındaki diğe haklara ve/veya çözüm yollarına ek olarak, Shutterstock, bu bendin hükümlerini ihlal etmeniz halinde size hiçbir yönlendirme ücreti veya başka bir ücret ödemekle yükümlü olmayacaktır.

  • Shutterstock aşağıdakileri beyan ve garanti eder:
  1. Bu anlaşmayı imzalamak ve anlaşma dahilindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek için gereken tüm haklara ve yetkilere sahiptir ve
  2. Sizin tarafınızdan yapılmış beyan ve garantilerin herhangi biriyle tutarsız olan bir iddianın ortaya çıkması veya Shutterstock tarafından öğrenilmesi üzerine Shutterstock, o sırada söz konusu iddia ile ilgili bildiği detayları belirterek, Shutterstock’a vermiş olduğunuz e-postası ile söz konusu iddia hakkında sizi yazılı olarak bilgilendirebilir.

   1. Bu iddianın çözüme kavuşturulması beklenirken Shutterstock, size bu belge kapsamında ödenecek telifi ve/veya diğer ücretleri askıya alabilir; bu tutarlar, Shutterstock’un takdirine göre iddianın olası değerine makul yakınlıkta olacaktır.

   2. Söz konusu iddia ve taleplere karşı yapılacak savunmada Shutterstock ile tam bir işbirliği içinde çalışacaksınız. Herhangi bir iddiaya karşı yapılacak savunmada masraflarını üstlenerek kendi seçtiğiniz bir avukatın yardımına başvurabilirsiniz.

 14. Gizlilik
  • Shutterstock’a İçerik göndererek telif oranları, telif ödemeleri ve kazanç verileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı gizli ve özel bilgilere (topluca “Gizli Bilgiler”) erişeceğinizi kabul edersiniz. Gizli Bilgileri gizli tutacağınızı ve bu bilgileri gerçekten edinmesi gereken ve öncelikle koşulları gizli tutmayı kabul eden temsilciler, acenteler, avukatlar, muhasebeciler, denetçiler ve danışmanlar dışında hiçbir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

 15. Tazminat
  1. Hizmet Koşulları kapsamındaki herhangi bir beyan, garanti veya yükümlülüğünüzün ihlalinden veya iddia edilen ihlalinden kaynaklanan her türlü talep, kayıp, zarar, maliyet ve masrafa (makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil) karşı Shutterstock’u, bağlı şirketleri, iştirakleri, yönetim kurulu üyeleri, memurları ve çalışanlarını tazmin etmeyi ve bunlardan ari kılmayı kabul edersiniz. Üçüncü taraf talepleri karşısında siz sadece arızi, dolaylı veya özel zararlardan sorumlu olacaksınız.
  2. Shutterstock, Hizmet Koşulları kapsamındaki herhangi bir beyan, garanti veya yükümlülüğünün ihlalinden veya iddia edilen ihlalinden kaynaklanan her türlü talep, kayıp, zarar, maliyet ve masrafa (makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil) karşı sizi tazmin edecek ve bunlardan ari kılacaktır. Shutterstock, üçüncü taraf talepleri karşısında sadece arızi, dolaylı veya özel zararlardan sorumlu olacaktır.
  3. Tazmin eden taraf Shutterstock ise sadece kendi takdirine göre bu iddiaları kendisi savunacak, davaları kontrol edecek ve talepler için uzlaşma yoluna gidecektir. Bir uzlaşma size mali yük getirecekse yazılı onayınızı vermeniz gerekecek; bu onayı makul olmayan bir şekilde geciktirmeyecek ve vermekten kaçınmayacaksınız. Tazmin eden taraf sizseniz Shutterstock, herhangi bir davanın kontrolünü üstlenme hakkına sahip olacak fakat bundan sorumlu olmayacaktır.

  4. Üçüncü bir tarafın kanuni talebi nedeniyle tazminat talebi söz konusu olduğunda tazmin edilen taraf:

   1. tazmin eden tarafı talep konusunda derhal bilgilendirecektir. Tazmin edilen taraf tazmin eden tarafı bilgilendirmezse tazmin eden taraf yine de, bilgilendirmemekle tazmin eden tarafa maddi bir sorun yaratıyor olmadıkça, Hizmet Koşulları kapsamındaki tazminat yükümlülüklerini yerine getirmelidir ve
   2. tazmin eden tarafa, tazmin edilen taraf için makul ölçüde kabul edilebilir bir avukatla iddiayı savunma fırsatı verecektir. Tazmin eden tarafın hata ve ihmalleri için sigortayı üstlenen taraf için kabul edilebilir olan avukat, tazmin edilen taraf için de kabul edilebilir olacaktır. Tazmin edilen taraf, her türlü iddianın savunmasında, ilgili masraflar tazmin edilen tarafça üstlenilmek üzere, tazmin eden tarafla işbirliği yapmayı kabul eder. Tazmin eden taraf herhangi bir nedenle bir iddiayı savunmamayı tercih eder veya savunmazsa tazmin edilen taraf, masrafları sadece tazmin eden tarafça karşılanmak üzere savunmayı yapabilir.

 16. Tahkim
  1. Federal Tahkim Yasası’na (9 U.S.C. § 1 vs.) tabi olan bu “Tahkim Anlaşması” yasal olarak mümkün olduğunca kapsayıcıdır ve aksinin belirtildiği durumlar haricinde, mahkemelerde veya tahkim dışında bir forumda çözümlenebilecek geçmiş, güncel veya gelecekteki her türlü iddia veya anlaşmazlık için ve Shutterstock’un size karşı her türlü iddiası ya da sizin bu Tahkim Anlaşmasını uygulamaya koyabilecek olan Shutterstock’a ve/veya temsilcileri ve çalışanlarına karşı her türlü iddianız için geçerlidir. Bu Tahkim Anlaşması kapsamındaki tüm anlaşmazlıklar mahkeme veya jürili duruşma ile değil, nihai ve bağlayıcı tahkim tarafından çözümlenecektir.
  2. Bu Hizmet Koşulları veya bunların ihlali ve/veya Shutterstock Web sitelerinden kaynaklanan veya bunlarla alakalı herhangi bir anlaşmazlık veya iddia o sırada geçerli Amerikan Tahkim Birliği Ticari Tahkim Kuralları (“AAA Kuralları”) (AAA Kuralları’na internet üzerinden www.adr.org/commercial adresinden veya Google gibi bir hizmet üzerinden “AAA Commercial Arbitration Rules - AAA Ticari Tahkim Kuralları” aramasıyla ulaşabilirsiniz) kapsamında uygulanan bağlayıcı bireysel (toplu değil) tahkim ile çözümlenecektir. Ancak, AAA Kuralları ve bu Tahkim Anlaşması arasında bir uyuşmazlık olması durumunda bu Tahkim Anlaşması geçerli olacaktır.
  3. Aşağıda belirtildiği şekilde, tarafların arasındaki ilişki, bağımsız yüklenicilerin ilişkisidir. Bu anlaşmayla taraflar arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, istihdam, imtiyaz veya temsilcilik ilişkisi kurulmamaktadır. Ancak, Shutterstock ile aranızda bir istihdam ilişkisi olduğunu iddia ettiğiniz ölçüde, iddia edilen istihdam için başvurunuz ve seçilmeniz, iddia edilen istihdam ve/veya iddia edilen istihdamın sonlandırılmasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili iddialar veya anlaşmazlıklar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür iddialar veya bu tür iddialardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili anlaşmazlıklar da tahkime tabidir ve bu Tahkim Anlaşması kapsamındadır. Maaşlar, fazla mesai ve ödenmesi gereken diğer meblağların ödenmesi, ayrımcılık, taciz veya misillemeye ilişkin devlet yasaları ve genel hukuk iddiaları dahil, ancak bunlarla sınırlı değildir. İstihdam ilişkisiyle alakalı her türlü iddia, Amerikan Tahkim birliğine tabi olacaktır ve bu Tahkim Anlaşmasında belirtildiği durumlar hariç, o sırada geçerli Amerikan Tahkim Birliği İstihdam Tahkim Kuralları (“AAA İstihdam Kuralları”) (AAA İstihdam Kuralları’na internet üzerinden www.adr.org/employment adresinden veya Google gibi bir hizmet üzerinden “AAA Employment Arbitration Rules - AAA İstihdam Tahkim Kuralları” aramasıyla ulaşabilirsiniz) kapsamında olacaktır. Ancak, AAA İstihdam Kuralları ve bu Tahkim Anlaşması arasında bir uyuşmazlık olması durumunda bu Tahkim Anlaşması geçerli olacaktır.
  4. Bu Anlaşmanın tümüyle veya kısmen geçersiz olması veya geçersiz sayılabilmesine ilişkin iddialar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Tahkim Anlaşmasının geçerliliği, uygulanabilirliği, yürütülebilirliği, mantıksızlığı veya feragatine ilişkin herhangi bir anlaşmazlığı çözümlemek için münhasır yetki federal, eyalet düzeyinde veya yerel mahkeme veya kuruluşlarda değil, hakemde olacaktır. Ancak, yukarıdaki cümle Toplu Dava Feragati için geçerli değildir ve Toplu Dava Feragatinin geçerliliği, uygulanabilirliği, yürütülebilirliği, mantıksızlığı veya feragatine ilişkin herhangi bir anlaşmazlık hakem tarafından değil, sadece yetkili yargı yetkisindeki bir mahkeme tarafından kararlaştırılacaktır.
  5. Hakem tarafından verilen hüküm, ilgili yargı yetkisine veya ilgili taraf veya varlıklar üzerinde yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkeme tarafından kayıt altına alınabilir. Geçerli yasaların yasakladığı durumlar hariç, tahkim yeri New York eyaleti ve şehri olacaktır. Ancak, istihdam ilişkisinden kaynaklanan veya bununla ilgili iddiaların tahkimi ikamet ettiğiniz yer ve eyalette veya bunların yakınında gerçekleştirilecektir. Geçerli AAA Kuralları kapsamında tek bir hakem seçilecektir. Geçerli yasa veya geçerli AAA Kurallarının yasakladığı durumlar hariç, tarafların her biri tahkimle ilgili kendi masraflarını karşılayacaktır. Ücret veya masrafların paylaştırılmasına ilişkin anlaşmazlıklar hakem tarafından kararlaştırılacaktır. Bu Tahkim Anlaşması, geçerli federal tüzüklerde açıkça tahkime götürülemeyeceği veya anlaşmazlık öncesi tahkim anlaşmasına tabi olamayacağı açıkça belirtilen anlaşmazlıklar için geçerli değildir. Taraflar, aşağıdaki taleplerin Tahkim Anlaşması açısından istisna olduğunu ve yetkili yargı alanındaki bir mahkemeye taşınacağını kabul eder: (i) bir tarafın telif haklarının, ticari markalarının, ticari sırlarının, patentlerinin veya diğer fikri mülkiyet haklarının gerçek veya tehdit niteliğindeki ihlali veya kötüye kullanımı ile ilgili her türlü iddia ve (ii) zorlayıcı koşullar (ör. çok yakın bir suç, korsanlık faaliyeti veya siber saldırı tehlikesi) nedeniyle ihtiyati tedbir talep edilen her türlü iddia. Bu tahkim hükmü, bu Hizmet Koşullarının sona ermesinden sonra da geçerli olacaktır.
  6. Siz ve Shutterstock, her türlü talep ve iddiayı dava yoluyla değil; bağlayıcı bireysel tahkim yoluyla çözüme kavuşturmayı kabul ediyorsunuz.
  7. TOPLU DAVADAN FERAGAT. SİZ VE SHUTTERSTOCK, HER BİRİNİZİN DİĞER TARAF ALEYHİNE ANCAK BİREYSEL OLARAK DAVA AÇABİLECEĞİNİ; HERHANGİ BİR TOPLU DAVADA VEYA GRUP VEYA HİSSEDAR DAVASINDA YER ALAMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. Siz ve Shutterstock bu konuda anlaşmaya varmadıkça herhangi bir hakem veya hakim, birden çok kişinin davasını birleştiremez ya da herhangi bir toplu davayı veya hissedar davasını göremez. Hakem yalnızca, yardım talep eden tarafın lehine ihtiyati tedbir kararı verebilir ve bunu da sadece söz konusu tarafın ilgili talebinin gerektirdiği ölçüde yardım sağlamak için gereken düzeyde yapabilir. Siz ve Shutterstock, her iki tarafın da bu TOS kapsamında tahkime götürülebilen anlaşmazlıklar için jüri yargılaması hakkından vazgeçtiğini kabul edersiniz.

 17. Elektronik İletişimlerin Teslimi
  1. Shutterstock’un İçeriğiniz ve hesabınız ile bağlantılı olarak sağladığı tüm iletişimleri, anlaşmaları, belgeleri, bildirimleri ve açıklamaları (topluca “İletişimler”) almayı kabul ediyorsunuz. İletişimler; kabul ettiğiniz anlaşma ve politikaları, bu anlaşma ve politikalarda yapılan güncellemeleri, hesap bildirimlerini, vergi beyanlarını ve İçeriğiniz ve Hesabınız ile ilgili her türlü diğer bilgiyi içerir. Shutterstock, İletişimleri size sağlamak için bunları Shutterstock web sitesinde yayınlayacak veya Shutterstock Katılımcı Hesabınızdaki birincil e-posta adresine e-posta gönderecektir.
  2. Elektronik İletişimlere erişmek ve bunları saklamak için internet bağlantısı olan bir bilgisayar veya mobil cihaza, bir web tarayıcısının Güncel Sürümüne (aşağıda tanımlanan şekilde), PDF dosyalarını doğru okuyup görüntüleyen bir programın Güncel Sürümüne, geçerli bir e-posta adresine (Katılımcı Hesabınızda Shutterstock’a verdiğiniz e-posta adresiniz) ve geçmiş İletişimleri saklamak için yeterli depolama alanına veya bunları bastırmak için bağlı bir yazıcıya ihtiyacınız olacaktır. Elektronik İletişimleri almak için gereken donanım veya yazılımda önemli bir değişiklik olursa sizi bilgilendireceğiz. “Güncel Sürüm” bir yazılımın halihazırda yayıncısı tarafından desteklenen sürümü anlamına gelir. Kendi takdirimize göre güvenlik kusuru veya Shutterstock ürün ve hizmetleriyle kullanım için uygunsuz olmasına yol açan başka bir kusuru olduğuna inandığımız bir Güncel Sürüme veya yazılıma verdiğimiz desteği sonlandırma hakkını saklı tutuyoruz.
  3. Onayınızı vererek gerekli ekipmana erişebildiğinizi ve kayıtlarınız için tüm İletişimleri alabildiğinizi, açabildiğinizi, yazdırabildiğinizi veya indirebildiğinizi kabul ediyorsunuz. Daha sonra online olarak erişilemeyebileceğinden, bu İletişimleri kendi kayıtlarınız için yazdırabilir veya kopyasını kaydedebilirsiniz.
  4. Elektronik iletişimleri alma onayınızı geri çekmek için "Shutterstock, Inc. Attn: Electronic Communications Delivery Policy, 350 Fifth Ave, 21st Floor, New York, NY 10118" adresine yazmanız ve Shutterstock Destek Hizmetleri ile iletişime geçmeniz yeterlidir. Onayınızı geri çekmeniz, bu konuda işlem yapmak için makul bir süremiz olduktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Elektronik İletişimler almayı kabul ettikten sonra, bizimle yukarıda belirtilen şekilde iletişime geçerek elektronik olarak vergi formları almak için verdiğiniz onayı geri çekebilirsiniz. Diğer tüm İletişimlerinizi elektronik olarak almaya devam edersiniz fakat 1099 veya 1042-S vergi formlarınızı e-posta ile göndeririz.
  5. Elektronik İletişimler almayı kabul ettikten sonra, size daha önce gönderdiğimiz bir İletişimin basılı kopyasını almak isterseniz, bizimle yukarıda belirtilen şekilde iletişime geçerek, söz konusu İletişimi size göndermemizi izleyen 180 gün içinde basılı kopya talebinde bulunabilirsiniz. Basılı kopya, tarafınıza ABD posta idaresi yoluyla gönderilir. Size basılı kopya gönderebilmemiz için Katılımcı Hesabınızda güncel adresinizi vermiş olmanız gerekir. Basılı kopya isterseniz Shutterstock’un her İletişim için sizden Kayıt Talep Ücreti tahsil edebileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. 1099 veya 1042-S formunu basılı olarak isterseniz Kayıt Talep Ücreti alınmaz.
  6. Shutterstock’un sizinle elektronik yoldan iletişim kurabilmesi için birincil e-posta adresinizi güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdur. Shutterstock size bir elektronik İletişim gönderdiğinde kayıtlı birincil e-posta adresiniz yanlış veya eski olduğu ya da hizmet sağlayıcınız tarafından engellendiği için ya da başka bir nedenle elektronik İletişimleri alamazsanız Shutterstock’un bu İletişimleri size göndermiş sayılacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Birincil e-posta adresinizi veya adres bilgilerinizi istediğiniz zaman "Katılımcı Hesap Ayarlarınızdaki" bilgileri güncelleyerek güncelleyebilirsiniz.

 18. Çeşitli
  1. Tarafların arasındaki ilişki, bağımsız yüklenicilerin ilişkisidir. İşbu anlaşmayla taraflar arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, istihdam, imtiyaz veya temsilcilik ilişkisi kurulmamaktadır.
  2. Hizmet Koşulları, bu belgenin konusu bakımından taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve bu konu ile ilgili olarak daha önce yapılmış her türlü anlaşmanın yerine geçer.
  3. Hizmet Koşullarının geçerliliği, yorumlanması ve uygulanması, Hizmet Koşullarından veya Hizmet Koşullarının uygulanmasından doğan ya da bununla ilişkili meseleler, ifa veya ihlal ve ilgili diğer hususlar (herhangi bir hukuk doktrinine atıf yapılmaksızın) New York Eyaleti iç hukukuna tabi olacaktır. Yukarıdaki Tahkim Anlaşmasına tabi olarak, Hizmet Koşullarının geçerliliği, yorumlanması ve uygulanması ile ilişkili her türlü yasal işlem ve süreç; bu Hizmet Koşulları ve bunların hazırlanması, ifası veya ihlali ile ilişkili veya bunlardan kaynaklanan sorunlar ve ilgili meseleler sadece New York İlçesindeki New York Eyaleti mahkemelerinde veya Güney New York Eyaleti Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinde görülecektir ve tüm taraflar, bu mahkemelerin uygunluğuna itiraz hakkından feragat ederek yalnızca onların yargı alanına tabi olmayı kabul etmektedir.Hizmet Koşullarının geçerliliği, yorumlanması ve uygulanması ile ilişkili her türlü yasal işlem ve süreç; bu Hizmet Koşulları ve bunların hazırlanması, ifası veya ihlali ile ilişkili veya bunlardan kaynaklanan sorunlar ve ilgili meseleler sadece New York İlçesindeki New York Eyaleti mahkemelerinde veya Güney New York Eyaleti Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinde görülecektir ve tüm taraflar, bu mahkemelerin uygunluğuna itiraz hakkından feragat ederek yalnızca onların yargı alanına tabi olmayı kabul etmektedir.
  4. Bu Hizmet Koşullarının herhangi bir maddesinin, yetkili yargı alanının düzenleyici ya da yasal herhangi bir kurumu ya da tahkim, uygun şekilde, tarafından geçersiz ya da uygulanamaz olduğunun belirlenmesi halinde, bu durum sadece geçersiz ya da uygulanamaz olduğu belirlenen kısım ile sınırlandırılacak ve o maddenin kalan bölümlerini ya da Hizmet Koşullarının başka herhangi bir bölümünü etkilemeyecek, böylelikle etkilenmeyen bu Hizmet Koşulları tam olarak geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır. Hizmet Koşulları her bir taraf, bunların yasal temsilcileri, halefleri ve izin verilen vekilleri için bağlayıcı olacak ve onların çıkarları lehine hüküm doğuracaktır.
  5. Shutterstock, İçeriğinizin Shutterstock veya herhangi bir alt lisans sahibi tarafından gönderilmesinden veya kullanımından veya Katılımcı Hesabınızın sonlandırılmasından kaynaklanan gerçek, dolaylı, özel veya arızi zararlar dahil hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Burada bahsedilen içeriklerinizin olası her türlü kullanımına açıkça izin vermiş olursunuz ve tekil ya da toplu kullanımdan kaynaklı herhangi bir özel ödeme talep etme hakkınız yoktur.
  6. Shutterstock kendi takdirinde olmak üzere, bu koşulları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik yapılmadan önce, ilgili değişiklik başlatılan ve devam etmekte olan herhangi bir tahkim işlemi veya yasal iddialar için geçerli olmayacaktır. Shutterstock bu sayfada, giriş sayfanızda ve/veya başka yollarla duyuru yaparak bu tür herhangi bir değişiklikten sizi haberdar edecek ve size yürürlüğe girmeden önce değişiklikleri gözden geçirme olanağı sunacaktır. Bu Hizmet Koşullarında yapılacak olan değişiklikler, geriye dönük olarak geçerli olmayacaktır. Shutterstock aracılığıyla İçerik sunmaya devam ederek tüm bu değişikliklere tabi olmayı kabul edersiniz. Herhangi bir değişikliği kabul etmezseniz bu değişikliğin geçerli olduğu İçeriğin tamamını veya ilgili kısmını lütfen bu anlaşma hükümleri doğrultusunda Shutterstock’tan kaldırın.
  7. Bu anlaşmanın veya Shutterstock ile aranızda mevcut başka bir sözleşmenin hükümlerinden herhangi birini ihlal etmeniz halinde, Shutterstock, yasal ve/veya hakkaniyet gereğince sahip olduğu diğer haklarına ilave olarak, hesabınızı önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olacaktır.
  8. Bu Hizmet Koşullarının sadece bu anlaşmanın taraflarının karşılıklı çıkarları için imzalandığı ve bu Hizmet Koşullarının üçüncü taraflara yönelik hiçbir fayda, hak, görev ya da yükümlülük getirmediği açıkça anlaşılmış ve bu hususlarda mutabık kalınmıştır.
  • Shutterstock’a içerik göndererek ve/veya forumlara katılarak bu Hizmet Koşullarına ve her ikisi de referans yoluyla bu anlaşmaya dahil edildiği kabul edilen Shutterstock Web Sitesi Kullanım Şartları ve Shutterstock Gizlilik Bildirimine tabi olmayı kabul edersiniz.

  • Bu anlaşma Çarşamba, Şubat 05, 2020 itibariyle yürürlüğe girmiştir.