Shutterstock har betalt over USD 1 milliarder til bidragsyterne sine
Få opptil 40 % i provisjon hver gang kundene våre laster ned bildene eller videoene dine.
Jo mer du selger, desto mer tjener du. Fortjenesteandelen din øker etter hvor mye av innholdet ditt som lisensieres.
1
Gå opp i nivå når kunder lisensierer innholdet ditt
2
Nivåene blir tilbakestilt hvert kalenderår – f.o.m. 1.januar
3
Forskjellige inntektsnivåer for bilder og videoer
Inntektsoversikt for bilder, illustrasjoner og vektorer
Bildenivåer
Antall bildelisenser dette kalenderåret
Du tjener
Nivå 1
Opptil 100
15 %
Nivå 2
101–250
20 %
Nivå 3
251–500
25 %
Nivå 4
501–2500
30 %
Nivå 5
2501–25 000
35 %
Nivå 6
Over 25 000
40 %
Inntektsoversikt for videoer
Videonivåer
Antall videolisenser dette kalenderåret
Du tjener
Nivå 1
Opptil 10
15 %
Nivå 2
11–50
20 %
Nivå 3
51–250
25 %
Nivå 4
251–5000
30 %
Nivå 5
5001–25 000
35 %
Nivå 6
Over 25 000
40 %
Tjen mer ved å henvise nettverket ditt til Shutterstock
Inviter kunstnerkolleger
Tjen USD 0,04 på bilder og 10 % på videoer når en kunstner registrerer seg med lenken din og vedkommendes arbeid blir lastet ned.
Henvis kjøpere
Tjen 20 %, opptil USD 200,00, på den første innbetalingen til en kunde når vedkommende bruker lenken din til å registrere seg.