Shutterstock จ่ายเงินให้กับผู้ร่วมสร้างเนื้อหาแล้วมากกว่า US$1 พันล้าน
รับคอมมิสชันสูงสุดถึง 40% ในทุกครั้งที่ลูกค้าของเราดาวน์โหลดภาพหรือวิดีโอของคุณ
เมื่อขายได้มากขึ้น คุณจะมีรายได้มากขึ้น อัตรารายได้ของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการรับสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาของคุณมากขึ้น
1
เพิ่มระดับเมื่อลูกค้ารับสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาของคุณ
2
ระดับจะเริ่มต้นใหม่ในแต่ละปีปฏิทิน โดยเริ่มในวันที่ 1 มกราคม
3
ระดับรายได้ต่างกันสำหรับภาพและวิดีโอ
การแจกแจงรายได้สำหรับภาพถ่าย ภาพประกอบ และเวกเตอร์
ระดับของภาพ
จำนวนสิทธิ์ใช้งานภาพในปีปฏิทินนี้
คุณได้รับ
ระดับ 1
ไม่เกิน 100
15%
ระดับ 2
101 ถึง 250
20%
ระดับ 3
251 ถึง 500
25%
ระดับ 4
501 ถึง 2,500
30%
ระดับ 5
2,501 ถึง 25,000
35%
ระดับ 6
มากกว่า 25,000
40%
การแจกแจงรายได้สำหรับวิดีโอ
ระดับของวิดีโอ
จำนวนสิทธิ์ใช้งานวิดีโอในปีปฏิทินนี้
คุณได้รับ
ระดับ 1
ไม่เกิน 10
15%
ระดับ 2
11 ถึง 50
20%
ระดับ 3
51 ถึง 250
25%
ระดับ 4
251 ถึง 5,000
30%
ระดับ 5
5,001 ถึง 25,000
35%
ระดับ 6
มากกว่า 25,000
40%
สร้างรายได้มากขึ้นด้วยการแนะนำเครือข่ายของคุณเข้าสู่ Shutterstock
เชิญเพื่อนศิลปิน
สร้างรายได้ US$0.04 สำหรับภาพและ 10% สำหรับวิดีโอ เมื่อศิลปินสมัครใช้งานด้วยลิงก์ของคุณ และมีการดาวน์โหลดผลงานของศิลปินนั้น
แนะนำผู้ซื้อ
สร้างรายได้ 20% โดยไม่เกิน US$200.00 เมื่อลูกค้าชำระเงินครั้งแรก เมื่อมีการใช้ลิงก์ของคุณเพื่อสมัครใช้งาน